Volvo Penta investerar i Utility Innovation Group med syfte att accelerera innovation inom elnätsdrift

Volvo Penta har förvärvat en minoritetsandel i Utility Innovation Group. Investeringen är ett led i Volvo Pentas omställning till hållbara lösningar och syftar till vidareutveckling av företagets sub-system för batterienergilager och snabbare introduktion till marknaden för elförsörjning.
UIG BESS-1860x1050

Volvo Penta har gjort en strategisk investering i Utility Innovation Group (UIG), ett USA-baserat företag som specialiserar inom innovativa lösningar för decentraliserad och robust elförsörjning.  Genom detta kommer UIG och Volvo Penta ha bättre möjlighet att höja sin kapacitet och driva innovation för att tillsammans utveckla framtidens  elnätsinfrastruktur.

Utvecklingssamarbetet kommer också gagna kritiska verksamheter såsom sjukhus och datacenter och till en ny kategori av ”prosumenter” - konsumenter och producenter av egen energi från exempelvis förnybara och andra lokala energikällor. Sådana användare kan optimera sin energianvändning genom att integrera energikällor med batterilagringssystem för att minska beroendet av elnätet och skapa ett mer pålitligt ekosystem av elförsörjning. Sammantaget understryker förvärvet Volvo Pentas ambition att som oberoende leverantör, driva en snabbare omställning till mer klimatsmarta lösningar tillsammans med sina kunder, samtidigt som man fortsätter förbättra sin nuvarande produktportfölj för industriella applikationer och kraftgenerering.

"Denna milstolpe är ytterligare ett bevis på Volvo Pentas resa mot netto nollutsläpp och bidrag till en fossilfri elproduktion bortom transportsektorn. Vi ser en stor potential i vårt samarbete med UIG och investeringen vi gör. Tillsammans kommer vi att kunna vidareutveckla och accelerera användning av batterilagring”, avslutar Heléne Mellquist, VD Volvo Penta.

"Att etablera och främja ett starkt partnerskap med Volvo Penta är naturligt, också mot bakgrund av Volvokoncernens breda och beprövade tekniska plattform för minskade emissioner, robusta produktportfölj samt deras eftermarknadsexpertis", säger Sidney Hinton, grundare och VD för UIG, och fortsätter "Volvo Pentas plattform för elektrifiering erbjuder energilagringsprestanda som motsvarar de högt ställda krav som ställs på framtidens resilienta och självförsörjande energisystem. Med denna investering siktar vi mot att implementera branschledande lösningar och ny teknologi som möjliggör digitalisering, laddningsoptimering och elnät med styrning av lokal elproduktion, energilagring och elkonsumtion.”

Transaktionen har ingen betydande inverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.


11 april, 2023


Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Eliasson
Volvo Group Media Relations
Tel: int +46 (0) 765537229

Melissa Zhuo
Volvo Penta PR and Communications
Tel: +46(0) 739026626


För mer information, gå till volvopenta.com


Volvo Penta är en global tillverkare av motorer och kraftsystem för fritidsbåtar, kommersiella fartyg och industriella applikationer, med ett sekels erfarenhet och ett världsomspännande nätverk bestående av närmare 3500 återförsäljare i 130 länder. Företaget är erkänt för sina högkvalitativa, pålitliga och högpresterande kraftlösningar. Som en del av Volvokoncernen har Volvo Penta förbundit sig att minska beroendet av fossila bränslen och förflyttar sig mot hållbara lösningar till sjöss och på land.

Utility Innovation Group (UIG) är ledande inom design, utveckling och drift av elnät. De specialiserar på styr och reglerteknik, transformatorstationer och eldistribution, utveckling av mikronät och elnätsresiliens. UIGs målsättning är att tillsammans med sina partners forma framtidens elnätsinfrastruktur globalt för minskade  koldioxidutsläpp.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release