Volvokoncernens rapporterar preliminärt resultat för det första kvartalet 2023

Under det första kvartalet 2023 uppgick Volvokoncernens preliminära nettoomsättning till 131,4 miljarder kronor (105,3) och det justerade rörelseresultatet till 18,4 miljarder kronor (12,7), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 14,0% (12,0). Det rapporterade rörelseresultatet, inklusive kostnader på 1,3 miljarder kronor relaterade till en tidigare annoserad omstrukturering inom segmentet Bussar, uppgick till 17,1 miljarder kronor (8,6).
VolvoGroup 1860x1050

Nettoomsättningen inom segmentet Lastbilar uppgick till 89,6 miljarder kronor (69,6) med ett justerat rörelseresultat på 12,7 miljarder kronor (8,7), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 14,2% (12,5). Nettoomsättningen inom segmentet Anläggningsmaskiner uppgick till 25,1 miljarder kronor (22,6) med ett justerat rörelseresultat på 4,6 miljarder kronor (2,8), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 18,3% (12,4).

Samtliga resultat är preliminära. Den fullständiga kvartalsrapporten, inklusive kommentarer till utvecklingen, kommer att publiceras den 20 april 2023.11 april, 2023Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

Den här informationen är sådan som AB Volvo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2023 kl. 19.00.


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter