Volvos ordförande Carl-Henric Svanberg avböjer omval

Carl-Henric Svanberg avböjer omval som ordförande för AB Volvos styrelse. Han kvarstår som styrelsens ordförande till årsstämman i mars 2024.
VolvoGroup CHS

”Jag har idag informerat AB Volvos valberedning att jag avser att lämna i samband med nästa års årstämma”, säger Carl-Henric Svanberg, ordförande för AB Volvos styrelse. ”I mars 2024 har jag varit ordförande i tolv år. Det har varit ett stort privilegium och jag är stolt över ledningens och alla Volvokoncernens medarbetares insatser.”

Carl-Henric Svanberg tillträde som ordförande i AB Volvo i april 2012. Under hans tid som ordförande har Volvokoncernen stärkt sina ledande positioner globalt, avsevärt förbättrat den underliggande lönsamheten och påbörjat resan mot netto-nollutsläpp.

”Min efterträdare har möjligheten att fortsätta driva transformationen mot netto-noll och spela en avgörande roll i övergången, tillsammans med styrelsen, vår koncernchef Martin Lundstedt och hans ledningsgrupp. Tills dess ser jag fram emot att fortsätta tjäna Volvo och våra aktieägare fram till årsstämman 2024”, säger Carl-Henric Svanberg.

”Carl-Henric Svanberg har informerat valberedningen att han avser att lämna styrelsen i samband med nästa års stämma”, säger Pär Boman, ordförande för AB Volvos valberedning. ”Hans bidrag genom åren har varit mycket uppskattat, inte bara av aktieägare utan av alla för bolaget relevanta parter. Rekryteringen av hans efterträdare startar omedelbart.”21 augusti 2023
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter