Volvo Construction Equipment når överenskommelse om att avyttra asfaltsläggarverksamheten ABG

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och Ammann Group har nått en överenskommelse om att Ammann ska förvärva Volvo CE:s globala asfaltsläggarverksamhet ABG. Som en effekt av den planerade transaktionen kommer Volvokoncernens rörelseresultat att påverkas negativt med omkring 650 Mkr under det fjärde kvartalet 2023.
Volvo CE divests ABG Paver Business to Ammann 1860x1050

Avyttringen inkluderar ABG:s produktions- och teknikcenter för asfaltsläggare i Hameln i Tyskland och kommer att säkerställa produkterbjudandet och fullt stöd genom Ammann Groups distributionskanaler och utvalda Volvo CE-återförsäljare. Volvo CE och Ammann ser detta som det bästa sättet att upprätthålla och utveckla det sedan lång tid etablerade ABG-arvet i asfaltsläggarbranschen för relevanta kunder, återförsäljare, leverantörer och anställda. Som en konsekvens av avyttringen kommer produktionen av Volvo CE:s kompaktorer i Hameln att fasas ut.

Under 2022 hade asfaltsläggarverksamheten ABG intäkter på 1.100 Mkr. Som en del av avyttringen kommer cirka 400 personer att flytta från Volvo CE till Ammann Group.

Den negativa resultateffekten kommer att redovisas i segmentet Anläggningsmaskiner och exkluderas från det justerade rörelseresultatet. Avtalet är beroende av myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under första halvåret 2024.
 

14 december 2023


Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release