AB Volvo publicerar Årsredovisning 2022

Volvokoncernen publicerade idag Årsredovisningen för 2022 på www.volvogroup.se. Under året levererade Volvokoncernen bra lönsamhet, god avkastning till aktieägarna och accelererade transformation under ännu ett utmanande år med geopolitisk oro, begränsningar i leverantörskedjan och högt inflationstryck.
Bild Arsredovisningen2022 1860x1050

– Vi har en stark grund i vår starka finansiella ställning, kundrelationer, industriella system, teknik, produkter och tjänster och – viktigast av allt – våra människor. Dessa förmågor och kompetenser kommer att vara lika viktiga framgent när vi tillsammans med våra kunder och partners formar den värld vi vill leva i, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Under 2022 ökade Volvokoncernens nettoomsättning med över 100 miljarder kronor till 473,5 miljarder kronor och det justerade rörelseresultat steg till 50,5 miljarder kronor (41,0), med en justerad rörelsemarginal på 10,7% (11,0). Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten steg till 27,4% (25,3).

Flera milstolpar på vägen mot att fasa ut fossila bränslen i transportsystemet passerades också. Denna omställning är inte bara avgörande för en hållbar framtid, utan den hjälper även våra kunder med att minska sina koldioxidutsläpp och den driver samtidigt tillväxt för Volvokoncernen.
28 februari, 2023Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter