Volvo Group Venture Capital AB investerar i Trucksters som utvecklar stafett-transporter i Europa

Volvo Group Venture Capital AB investerar i Madridföretaget Trucksters, en transportoperatör som tillhandahåller lastbilstransporter genom ett innovativt system för stafett-transporter baserat på big data och artificiell intelligens. 
Trucksters 1860x1050

– Företaget Trucksters använder avancerade algoritmer och AI för att kunna erbjuda långväga stafett-transporter genom Europa som ger snabbare, säkrare och mer hållbara transporter.  Vi är imponerade av vad Trucksters har åstadkommit och ser att Volvokoncernen kan tillföra betydande strategiskt värde till utvecklingen av deras verksamhet. Med ett växande behov av godstransporter kan det system Trucksters erbjuder ge en solid struktur för elektrifiering av långväga transporter men också för autonoma lösningar i en framtid, säger Martin Witt, VD för Volvo Group Venture Capital.

Trucksters grundades 2018 av Luis Bardají, Gabor Balogh och Ramón Castro och har som mål att effektivisera den globala vägtransportindustrin och förbättra livskvaliteten för lastbilsförare. Trucksters tjänst minskar transittiden för långväga transporter med upp till 50% genom att lastbilar kontinuerligt kan vara i rörelse med hjälp av stafettstationer. Idag hanterar det snabbväxande företaget fyra logistikkorridorer från Spanien till Väst- och Östeuropa samt Storbritannien. Längs med korridorerna har Trucksters fasta stationer där en lastbilsförare byter sin påhängsvagn med en annan lastbil och förarna  vänder  och fortsätter med den nya lasten mot dess slutstation. Man kan på så sätt minska stopptid för lasten och göra det möjligt för föraren att kunna kom hem igen.

– Investeringen från Volvo Group Venture Capital är en stor milstolpe för Trucksters. Vi delar många kärnvärden som säkerhet, förarfokus, hållbarhet och elektrifiering och är glada över att kunna inleda denna nya fas tillsammans, säger Luis Bardají, VD för Trucksters.

– Vi ser att vårt samarbete gör det möjligt för oss att lyckas med tekniska framsteg som kan förbättra säkerheten för godstransporter och få ut fler elektriska lastbilar för en mer hållbar industri.

Volvo Group Venture Capital grundades 1997 och investerar globalt i venturebolag. Målet är att driva transformation genom att bidra till utveckling av nya tjänster och affärsmodeller och att främja samarbeten mellan små innovativa bolag och Volvokoncernen. Marknadstrenderna som skapar framtidens transportmarknad i kombination med Volvokoncernens strategiska prioriteringar definierar investeringssegmenten: Logistiktjänster, Områdeseffektivisering, Elektrifiering och Klimatrelaterade investeringar.

Transaktionen har ingen betydande inverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.
 

12 juni 2023Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter