Nova Bus upphör med bussproduktion i USA

Nova Bus upphör med bussproduktionen på den nordamerikanska marknaden och har beslutat att stänga sin tillverknings- och leveransanläggning i Plattsburgh i USA senast 2025. Produktionen i Nordamerika kommer att fokuseras till de kanadensiska anläggningarna i Saint-Eustache och Saint-François-du-Lac i Quebec varifrån Nova Bus kommer att fortsätta sin framgångsrika kanadensiska verksamhet, där företaget är marknadsledande. En avsättning för omstruktureringskostnader på 1,3 miljarder kronor kommer att påverka Volvokoncernens rörelseresultat negativt under andra kvartalet 2023.
NovaBus 1860x1050

Säkra Nova Bus konkurrenskraft
– Det strategiska beslutet att upphöra med bussproduktionen i USA senast 2025 togs efter att ha utvärderat lönsamheten, som varit negativ genom åren, säger Anna Westerberg, styrelseordförande för Nova Bus. 

Nova Bus kommer att arbeta nära anställda, kunder och leverantörer då bussverksamheten i Plattsburgh-anläggningen planeras att fortsätta fram till första kvartalet 2025. Nova Bus kommer att fortsätta att stödja sina amerikanska kunders reservdels- och servicebehov.

– Även om detta strategiska beslut varit svårt att fatta, kommer vi genom att ändra vår affärsmodell med fokus på Kanada förbättra lönsamheten och säkra vår långsiktiga konkurrenskraft, tillägger Ralph Acs, vd för Nova Bus.

Insatser för att tillhandahålla alternativ för Nova Bus-anställda
Beslutet att upphöra med bussproduktionen i USA och fokusera på Kanada kommer successivt att påverka heltidstjänsterna på Nova Bus fram till 2025.

– Vi kommer att göra vårt yttersta för att stötta våra medarbetare, varav många har varit anställda i många år. Vi kommer att arbeta tillsammans med våra systerföretag i Volvokoncernen, omgivande företag, lokala myndigheter och samhällen för att stödja våra medarbetare i att hitta nya arbetstillfällen, säger Ralph Acs.

Omfattningen av den påverkan beslutet kommer att få på den kanadensiska organisationen analyseras fortfarande av Nova Bus och kommer att preciseras i takt med att omstruktureringen genomförs de kommande 24 månaderna.

Omstruktureringen kommer inte att ha någon väsentlig påverkan på Volvokoncernens intäkter. När omstruktureringen är genomförd förväntas den göra Nova Bus-verksamheten lönsam. En avsättning för omstruktureringskostnader på cirka 1,3 miljarder kronor kommer att påverka Volvokoncernens rörelseresultat negativt under andra kvartalet 2023. Avsättningen kommer att redovisas i segmentet Koncernfunktioner & övrigt. Den förväntade negativa kassaflödeseffekten uppskattas till cirka 1,0 miljarder kronor under de kommande två åren.

 

21 juni 2023


 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release