Volvo Bussar byter affärsmodell i Europa och har beslutat att stänga karossfabriken i Wroclaw 2024

Volvo Bussar ändrar sin affärsmodell i Europa och kommer att tillämpa samma framgångsrika modell som på flera andra marknader. Det innebär att Volvo Bussar kommer att fokusera sin produktion på chassier och tillsammans med externa påbyggare erbjuda kunder i Europa ett komplett utbud av stads- och linjetrafikbussar samt turistbussar i premiumsegmentet. Volvo Bussar har därför beslutat att stänga sin karossfabrik i Wroclaw, Polen, under första kvartalet 2024. Volvo Bussar har också undertecknat en avsiktsförklaring avseende en avyttring av anläggningen i Wroclaw till Vargas Holding. En avsättning för omstruktureringskostnader på 1,3 miljarder kronor kommer att påverka rörelseresultatet negativt under första kvartalet 2023.
1860x1050-news-common-volvo-sign

”Vår verksamhet i Europa har inte varit lönsam på flera år. Med den här affärsmodellen, som vi redan idag tillämpar framgångsrikt på många marknader, kommer vi att förbättra lönsamheten och säkra vår långsiktiga konkurrenskraft”, säger Anna Westerberg, vd för Volvo Bussar.

Framöver kommer Volvo Bussar att fortsätta att vara ansvariga för kundrelationen och erbjuda kunder i Europa ett komplett utbud av stads-, linjetrafik- och turistbussar i samarbete med utvalda externa påbyggare. Volvo Bussar kommer att erbjuda service för en tillförlitlig drift och en hög nivå på säkerhet och kvalitet. Förändringen kommer att ge Volvo Bussar en enklare struktur, förbättrad flexibilitet och förmåga att bättre möta marknadens och kundernas efterfrågan och krav.

Tillverkningen i Wroclaw planeras att fortsätta till och med det första kvartalet 2024. Beställningar av kompletta stads-, linjetrafik och turistbussar för kunder i Europa kommer att levereras från Wroclawfabriken enligt plan. Volvo Bussar kommer även att fortsätta att ge full service och support till den befintliga och framtida flottan av Volvobussar.

Nya möjligheter för anställda hos Volvo Bussar

Efter diskussioner mellan Volvo Bussar och Vargas Holding har en avsiktsförklaring undertecknats avseende en avyttring av Volvo Bussars anläggning i Wroclaw till Vargas Holding. Vargas Holding kommer att omstrukturera och gradvis utvidga produktionsanläggningen och starta produktion under 2024, och sedan utöka produktionen under åren som följer. Enligt avsiktsförklaringen har Vargas Holding också som ambition att erbjuda anställning för Volvoanställda, några redan under tredje kvartalet 2023.

”Även om Vargas Holding verkar i en annan bransch, är möjligheten för dem att anställa vår erfarna personal i Wroclaw en nyckelfaktor för deras etablering och framtida expansion”, säger Anna Westerberg, vd för Volvo Bussar.

Beslutet att avveckla produktionen av kompletta bussar kommer att påverka cirka 1.600 tjänster hos Volvo Bussar, varav cirka 1.500 är baserade i Wroclaw. Information och dialog med respektive fackföreningar har inletts.

”Volvo Bussar kommer att göra sitt yttersta för att stödja våra lojala medarbetare, varav många har varit anställda i flera år. Vi kommer att arbeta tillsammans med Vargas Holding, lokala myndigheter och andra parter för att bistå de anställda med att hitta nya arbetstillfällen”, säger Anna Westerberg.

Volvokoncernen kommer att fortsätta ha en stor verksamhet i Polen även efter stängningen av bussfabriken, med fler än 2.100 anställda som arbetar på Volvo Lastvagnar, Volvo Construction Equipment och koncernsupportfunktioner såsom digital & IT samt fastighets-, personal- och redovisningstjänster.

Volvo Bussars fabriker i Sverige och Brasilien som tillverkar chassier och tillverkningen av kompletta bussar i Mexiko och Nordamerika berörs inte av beslutet och kommer att fortsätta med produktionen som vanligt.

Implementeringen av den nya affärsmodellen förväntas tillfälligt påverka intäkterna i Europa negativt under övergångsperioden 2024 och 2025. En avsättning för omstruktureringskostnader på cirka 1,3 miljarder kronor kommer att påverka rörelseresultatet negativt under första kvartalet 2023. Den förväntade negativa kassaflödeseffekten beräknas till cirka 1,0 miljarder kronor, varav majoriteten kommer att påverka 2024. När övergången till den nya affärsmodellen är genomförd förväntas den europeiska bussverksamheten vara lönsam.

Göteborg
16 mars 2023

För mer information, kontakta: Joakim Kenndal, Presschef, Volvo Bussar, telefon +46 739 02 51 50 eller e-post joakim.kenndal@volvo.com.

Volvo Bussar är en av världens ledande busstillverkare med ett starkt fokus på fordon och system för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Produktprogrammet omfattar kompletta transportlösningar, stadsbussar, Intercitybussar och turistbussar samt tjänster inom finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnostik och trafikinformation. Volvo Bussar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt drivsystem för marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. För mer information besök http://www.volvobuses.com

Dokument

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter