Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Volvo Lastvagnar och Boliden startar ett samarbete kring elektrifiering av lastbilstransporter i gruvmiljö.
VolvoTrucks 230321

Boliden ska, som ett av de första gruvbolagen i världen, börja använda batteridrivna lastbilar för tunga transporter under jord med start 2023. I gruvmiljö har elektriska lastbilar flera fördelar – de är utsläppsfria och kan bidra till en säkrare och tystare arbetsmiljö.

Gruvindustrin är en bransch i snabb förändring där många aktörer ställer om till mer hållbar produktion för att kunna tillhandahålla metaller med lågt klimatavtryck. Liksom i många andra gruvor är avgaser från dieselfordon det som genererar störst koldioxidutsläpp i Bolidens gruvor. Företaget har åtagit sig att minska sina CO2-utsläpp med 40 procent till 2030*. För att Boliden ska nå sina klimatmål krävs bland annat att transporterna elektrifieras.

Volvo Lastvagnar och Bolidens samarbetsavtal innebär att två tunga, eldrivna Volvo-lastbilar ska användas i Kankbergsgruvan utanför Skellefteå. Om även resterande lastbilar skulle bytas ut mot elektriska, skulle gruvan minska sitt CO2 utsläpp med mer än 25 procent.

– Det här är ett spännande samarbete i en miljö som ställer väldigt tuffa krav. I en gruva är det branta lutningar, tunga laster och fuktig luft som sliter på fordonen. Samarbetet med Boliden kommer ge oss värdefull kunskap om hur eldrivna lastbilar fungerar när de körs under jord, till exempel hur drivlina och batterier påverkas. Minskade koldioxidutsläpp i gruvtransporter gör att även vi minskar våra CO2-utsläpp, eftersom gruvnäringens råvaror används i våra lastbilar, säger Jessica Lindholm, projektledare på Volvo Lastvagnar.

Den första lastbilen, en Volvo FH Electric, ska användas för att transportera bergbult och annan utrustning ner i gruvan och kommer tas i trafik under 2023. Baserat på erfarenheterna av den första lastbilen ska senare ytterligare en Volvo FH Electric tas i drift och användas för transport av berg och malm under jord.

– Vi ser samarbetet med Volvo som en fantastisk möjlighet att driva tekniken framåt och samtidigt få lärdomar om hur vi ska anpassa våra verksamheter för en omställning till fossilfria transporter under jord. En stor vinning med lastbilarna är att de kommer bidra till en mer hållbar gruva, både vad gäller utsläpp och arbetsmiljö för våra medarbetare. Dessutom minskar gruvans totala energibehov eftersom eldrift är effektivare än traditionell dieselmotor samt att det är möjligt att ta tillvara den elektricitet som genereras vid motorbromsning i nerförsbackar, säger Dennis Forslund, projektledare på Boliden.

Volvo Lastvagnar har branschens bredaste utbud av eldrivna lastbilar med sex eldrivna lastbilsmodeller i serieproduktion. Volvo är marknadsledare inom eldrivna lastbilar i Europa och USA. Företagets elektriska lastbilar täcker många olika transportbehov, allt ifrån stadsdistribution och sophantering till regionala transporter och bygg- och anläggningstrafik. Volvos mål är att 50% av de nya lastbilar som säljs globalt 2030 ska vara elektriska.


*Scope 1 och 2, jämfört med 2021.


Länk till högupplösta bilder21 mars, 2023För mer information, kontakta:

Jan Strandhede
Pressansvarig, Volvo Lastvagnar
jan.strandhede@volvo.com
Telefon: 031 3233715, 0765 533715Pressfoton och filmer finns att ladda ner i Volvo Lastvagnars mediabank: http://images.volvotrucks.com/

Volvo Lastvagnar erbjuder kompletta transportlösningar och ett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar för kunder med höga krav. Stöd till kunderna säkras via ett globalt nätverk av återförsäljare med 2 200 serviceställen i över 130 länder. Volvos lastbilar monteras i 12 olika länder och under 2022 levererades cirka 145 000 Volvolastbilar globalt. Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Volvo Lastvagnar är en del av Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. Koncernen tillhandahåller dessutom helhetslösningar för finansiering och service.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release