Volvo Group Mobility Transformation Forum vill se samarbete för att påskynda Europas fossilfria framtid

Volvokoncernen vill se en ökad dialog mellan beslutsfattare och fordons- och infrastrukturbranschen kring framtidens mobilitet vid sitt årliga Mobility Transformation Forum i Bryssel den 23 maj, som kommer att streamas live på LinkedIn. Under evenemanget kommer Volvokoncernen presentera fortsatta investeringar i fossilfria framdrivningstekniker, tjänster och affärslösningar men också belysa behovet av investeringar i infrastruktur och laddningskapacitet i hela Europa.
VolvoGroup MTF23 1860x1050

Parallellt med paneldiskussioner och samtal kommer Volvos batterielektriska, vätgasdrivna och AI-baserade teknik att presenteras, vilket visar på Volvokoncernens branschledande förmåga att leverera en framtid med nettonollutsläpp inom flera transportsektorer – från långdistansdistribution till sista milen-leveranser i innerstaden.

Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen, betonar att det krävs ytterligare sektorsövergripande samarbete mellan energileverantörer, logistikföretag, fordonstillverkare och beslutsfattare både på EU-nivå och nationell nivå för att lyckas med den gröna och digitala omställningen.

– Branschen måste prioritera investeringar i innovativa, hållbara tekniker och processer med stöd från beslutsfattare och andra aktörer i hela värdekedjan. Förmågan att effektivt samarbeta är avgörande för att vi gemensamt ska lyckas uppnå ett mobilitetsekosystem som är både hållbart och inkluderande som gör det möjligt för kommande generationer att frodas. Vi står just nu vid en avgörande punkt i historien och ledarna måste kliva fram om vi ska kunna förverkliga detta, säger Martin Lundstedt.

Mobility Transformation Forum inleds med ett öppningsanförande av Ebba Busch, Sveriges vice statsminister och energi- och näringsminister. Deltagarna kan se fram emot insiktsfulla paneldebatter, samtalsforum och en exklusiv presentation av Volvos innovativa och hållbara transportlösningar.

Talare vid evenemanget inkluderar Pascal Canfin, ledamot i Europaparlamentet och ordförande för miljöutskottet, Clara de la Torre, biträdande generaldirektör vid generaldirektoratet för klimatpolitik vid Europeiska kommissionen, Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen, Anna Borg, vd för Vattenfall, Oscar de Bok, vd för DHL, Timo Kiiha, chef för Corporate Lending Northern Europe för EIB och Lars Stenqvist CTO för Volvokoncernen.

Evenemanget ger media en möjlighet att se hur Volvo Group driver branschen framåt för att  Europa ska bli den första världsregionen som blir helt fossilfri vid 2040 samt intervjua viktiga intressenter från både industrin och beslutsfattande organ. Tillsammans kommer vi att belysa vad EU och de nationella regeringarna kan göra för att skapa de förutsättningar som krävs för att stödja och påskynda denna omvandling och omställningen av grön mobilitet.

Följ eventet live på LinkedIn den 23 maj kl. 09:30.
 


17 maj, 2023Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release