Volvokoncernen ingår partnerskap med Vattenfall för att långsiktigt säkra förnybar elektricitet till sin verksamhet

Med den ökade efterfrågan på rena energikällor har Volvokoncernen idag signerat ett långsiktigt avtal med Vattenfall, den största producenten av förnybar elektricitet i Sverige. I enlighet med avtalet åtar sig Volvokoncernen att köpa 50% (~230GWh/år) förnybar electricitet producerad på Bruzaholm vindpark i Sverige, över en tioårsperiod med början sista kvartalet 2025.
Vattenfall 1860x1050

Partnerskapet markerar ett steg framåt i Volvokoncernens åtagande att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i sin värdekedja 2040, och nå målen i Parisavtalet. Byggnationen av Bruzaholm vindpark, som kommer att innehålla 21 vindkraftverk med tillhörande anläggningar, är planerad att påbörjas sommaren 2023 och bli klar för driftsättning hösten 2025 när avtalet träder i kraft.

Volvokoncernen är på en tillväxtresa och erbjuder sina kunder hållbara transportlösningar med elektriska produkter och biobränslen som ett sätt att minska utsläpp av växthusgaser. Parallellt arbetar Volvokoncernen med att minska utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten samt över hela värdekedjan, steg för steg tillsammans med samarbetspartners. En del av detta omfattar att ersätta resterande fossila energikällor i verksamheten med förnybara energikällor som har mindre utsläpp av växthusgaser, som vind-, sol- och vattenkraft, och på så vis bidra till samhällets omställning till förnybar el. Genom att använda olika förnybara källor bidrar detta avtal med Vattenfall till Volvokoncernens fortsatta omställning till nettonoll.

­­­­­­­­­­– Detta partnerskap betonar vår ambition att minska miljöavtrycket från Volvokoncernens industriella verksamhet. Avtalet signalerar också vårt engagemang att prioritera investeringar med låga koldioxidutsläpp, inköp av förnybar energi, och vidta klimatfrämjande åtgärder i allt vi gör, säger Martin Lundstedt, koncernchef och vd för Volvokoncernen.

–  Industrins energiomställning pågår här och nu – nyckeln till framgång är samarbete, ingen aktör kan tackla utmaningen helt på egen hand. Dagens avtal är ett exempel på att Volvo Group valt att ligga i framkant när det gäller sitt elektrifierings- och klimatarbete och vi är glada att kunna stödja dem på deras resa. Genom att bygga ut fossilfria energikällor, samarbeta för att elektrifiera processer som idag baseras på fossila bränslen, använda vår fossilfria el och utveckla laddinfrastruktur kan vi bidra till utfasningen av fossila bränslen i hela transportsektorn, säger Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg.

Om Vattenfall
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vattenfall vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver företaget omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för kunder. Företaget har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten.

För mer information: corporate.vattenfall.se.23 maj, 2023Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release