Forskning om hållbarhet i Amazonas belönas med Volvos miljöpris 2023

Pressmeddelande från Stiftelsen Volvo Environment Prize, 30 oktober 2023 Den stora Amazonasregionen är central i den globala debatten om att skapa ett stabilt klimat och upprätthålla biologisk mångfald. Men för att få hållbarhet i Amazonas behöver vi skapa ekonomisk utveckling och lösa utmaningarna på landsbygden och i städerna med fattigdom och våld. Det är budskapet från Eduardo Brondizio, en brasilianskfödd antropologprofessor vid Indiana University, Bloomington, USA, som är mottagare av Volvos miljöpris 2023.
Eduardo Brondizio VEP23 1860x1050

I över 30 år har Eduardo Brondizios forskning dokumenterat och analyserat Amazonas utveckling och miljöutmaningar. Han har undersökt frågor om markanvändning, avskogning, klimatförändringar och livsmedelsproduktion - och hur de påverkar ursprungsbefolkningen, landsbygden och stadsbefolkningen.

Att Amazonas huvudsakligen består av orörda regnskogar med små grupper av urbefolkningar är en myt. De flesta vet att världens största regnskog finns i Amazonas, men städerna är sällan i det globala rampljuset. Men nästan 80 procent av de trettio miljoner invånarna i det brasilianska Amazonasområdet bor i städer, som ofta är mycket fattiga.

– Tyvärr är problemen i det urbana Amazonas i stort sett osynliga, men de måste komma i fokus om vi vill ta itu med hållbarhetsutmaningarna i regionen", säger Eduardo Brondizio.

Människan har påverkat naturen här i århundraden, till exempel under den massiva ekonomiska boomen från gummiproduktion på 1800-talet. Viktiga grödor i den globala jordbruksekonomin, såsom kakao, kassava och jordnötter, kommer också från domesticeringen av regnskogsgrödor.

– Amazonas har varit en del av den globala historien om ekonomisk handel och naturresurser i över 400 år, och den historien finns fortfarande kvar, säger Eduardo Brondizio.

– När vi pratar om Amazonas i dag, tenderar vi att tänka på de senaste decennierna, med debatten om avskogning. Men här finns också en lång historia där människor har utvecklat intensiva produktionssystem i skogen utan att förstöra den.

Ett sådant system idag är produktionen av Acai, en populär frukt från en palm, som efterfrågas inte bara i Brasilien utan exporteras över hela världen. Acai produceras ofta lokalt i samhällen längs Amazonfloden med skogsjordbruk, en metod där man odlar många grödor på samma plats. Det är inget universalmedel, men det erbjuder en väg framåt för Amazonas, tror Eduardo Brondizio.

– Småskaligt skogsjordbruk är ganska produktivt, säger han.

Han är övertygad om att Amazonas framtid hänger på att det går att skapa ett hållbart nyttjande av skogen. Men vinsterna från odlingen måste komma lokalbefolkningen mer till del; annars kommer problemen att fortsätta växa.

Idag diskuteras klimatsäkerhet och investeringar i biologisk mångfald på högsta nivå och Amazonasregionen spelar en nyckelroll.

– Men för att det ska lyckas måste de sociala förhållandena förbättras, och människorna som bor här hitta de bästa metoderna för en mer hållbar och inkluderande utveckling", säger Eduardo Brondizio.

Juryn för Volvos miljöpris säger i sin motivering:

”Eduardo Brondizio är världsledande inom komplext systemtänkande, utifrån ett etnografiskt synsätt. Han har gjort omfattande bidrag till policyutveckling genom engagemanget med Millennium Ecosystem Assessment och Intergovernmental Science-policy platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).Sedan den första utmärkelsen för 34 år sedan har Volvos miljöpris blivit ett av den vetenskapliga världens mest respekterade miljöpriser. Priset kommer att delas ut 22 november i Göteborg, Sverige, med en direktsänd prisceremoni och seminarium.

För mer information om 2023 års pristagare, priset och hur man deltar i prisceremonin och seminariet, gå till www.environment-prize.com 

30 oktober 2023

Foto: Tore Marklund

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release