Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2023

”Under Q3 2023 fortsatte Volvokoncernen att leverera förbättrade resultat, marginaler och lönsamhet. Justerat för valuta steg vår nettoomsättning med 9% till 132,4 miljarder kronor och vi ökade det justerade rörelseresultat till 19,1 miljarder kronor (11,9), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 14,4% (10,3). Vi har framgångsrikt parerat kostnadsinflation med prisrealisering och fortsatt att hantera störningar i leverantörskedjan. Avkastningen på sysselsatt kapital steg till 33,7% (27,4)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
VASBoliden 1860x1050

  • Under Q3 2023 ökade nettoomsättningen med 15% till 132,4 miljarder kronor (114,9). Justerat för valutakursförändringar var ökningen 9%.
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 19.114 Mkr (11.869), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 14,4% (10,3). Det justerade rörelseresultatet är exklusive en negativ effekt på 794 Mkr från en förlust vid försäljningen av koncernens ryska enheter.
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 18.320 Mkr (11.869).
  • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 1.165 Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 6,93 kronor (4,24).
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 5.609 Mkr (14.611).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 33,7% (27,4).


Telefonkonferens för press och analytiker
En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Länk till webbsändningen: https://qreport.volvogroup.com.

Mer information, inklusive en intervju med vd och koncernchef Martin Lundstedt, finns inom kort på https://www.volvogroup.com/se/investors.html.18 oktober 2023
Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790 
Investor Relations 
405 08 Göteborg, Sweden 
Tel. 031-66 00 00 
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations: 
Claes Eliasson                     0765-53 72 29 

Kontaktuppgifter Investor Relations: 
Johan Bartler                      0739-02 21 93 
Anders Christensson           0765-53 59 66 


Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 18 oktober 2023. 


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release