Volvokoncernen, Renault Group och CMA CGM Group går samman för att möta de växande behoven av koldioxidsnål och effektiv logistik med en helt ny generation elektrifierade skåpbilar

· Klimatförändringarna påskyndar behovet av övergången till elektrifierade fordon, framtida CO2-regler för godstransporter och tillgång till städer förändrar drastiskt det logistiska ekosystemet.   · De professionella kunderna står i sin verksamhet redan inför ett ökat kostnadstryck, behov av elektrifiering, samt säkrare och helt uppkopplade fordon. · Fram till 2030 kommer den europeiska marknaden för elektrifierade skåpbilar att tredubblas, vilket innebär en enorm möjlighet för ett helt nytt LCV-erbjudande (Light Commersial Vehicles), särskilt för blomstrande e-handels- och uthyrningsföretag. · Renault Group, Volvokoncernen och CMA CGM Group går samman för att bana väg och leda denna nya marknad med en helt ny generation fullt elektriska skåpbilar och tillhörande tjänster. · Logistikaktörernas smärtpunkter kommer att hanteras med överlägsna och säkra lösningar ombord på den nya SDV-plattformen (Software Defined Vehicle) och ett brett ekosystem av skräddarsydda lösningar. · Renault Group och Volvokoncernen tecknar bindande avtal om att starta ett nytt bolag där de initialt kommer att inneha 50-50 procent vardera av aktierna med planer på att investera 300 miljoner euro vardera under de kommande tre åren. CMA CGM tecknar en icke-bindande avsiktsförklaring med Renault Group och Volvokoncernen om att gå med i det nya företaget och investerar 120 miljoner euro genom PULSE, dess energifond som är dedikerad till att påskynda utfasningen av fossila bränslen inom transport- och logistiksektorerna. · Bildandet av det nya bolaget förväntas ske i början av 2024 och är villkorat av att alla myndighetsgodkännandeprocesser slutförs. Det framtida företaget är planerat att verka under sin egen företagsidentitet och kommer att vara baserat i Frankrike.
VolvoGroup 1860x1050

Renault Group och Volvokoncernen går samman för att möta de växande behoven av koldioxidsnål och effektiv logistik genom att skapa ett nytt bolag för att hantera utvecklingen av en helt ny generation elektrifierade skåpbilar. De två parterna ser fram emot att CMA CGM ansluter sig till det nya bolaget. Renault och Volvo kommer att fortsätta att söka ytterligare investeringar och affärspartners.

En helt ny familj av helt elektriska och mjukvarudefinierade fordon kommer att introduceras av det nya företaget. Produktionen är planerad att starta 2026.

Modularitet och säkerhet
Fordonen kommer att byggas på en ny helt elektrisk LCV-skateboardplattform som kommer att erbjuda hög modularitet för olika karosstyper, till låg kostnad, och genombrott när det gäller säkerhetskrav.

Oöverträffad prestanda och utbud av tjänster tack vare hög anslutningsbarhet
Genom den nya mjukvarudefinierade fordonsarkitekturen kommer fordonen att erbjuda oöverträffade funktioner för att övervaka leveransaktiviteten och användarnas produktivitet, vilket minskar den globala kostnaden med 30% för logistikaktörerna. De uppkopplade tjänster  som möjliggörs av den mjukvarudefinierade fordonstekniken kommer att erbjuda kunderna uppdaterade fordon under hela fordonens livslängd. Skåpbilen i sig kommer att erbjuda enastående kompatibilitet för uppdrag i städer, hög modularitet för skräddarsydda lösningar, olika batterikapaciteter med för skåpbilar hittills oöverträffad 800V-funktion.

Skapande av en marknadsskapare: smidigheten i ett nytt företag kombinerat med robust affärsplan och expertis hos tre ledare
Det nya bolaget kommer att vara helt oberoende och kombinera smidigheten hos ett nystartat företag med den starka ryggraden hos sina branschledande partners. Renault Group och Volvokoncernen strävar efter att dela investeringar i forskning och utveckling och dra nytta av befintlig kunskap, tjänster och industriell närvaro in i det nya planerade företaget. Med smarta kapitalallokeringar genom ledare inom respektive område kommer det nya bolaget att baseras på en solid och effektiv affärsmodell.

Som en ledare inom lätta nytto- och elfordon kommer Renault Group att bidra med kunskap om hur man utvecklar och tillverkar en elektrisk plattform i stor skala som kommer in i fordonen med sin mjukvarudefinierade fordonsarkitektur, vilket ger möjligheter att ansluta fordonet med öppen källkod till den logistiska affärsmiljön.

Volvokoncernen är en global ledare inom lastbilar med en stark kundbas av professionella logistikföretag, ett globalt servicenätverk och en bred erfarenhet av drifttid och produktivitetstjänster. Sådana tjänster kommer, i kombination med den innovativa fordonsplattformen, att bidra till en komplett lösning för koldioxidfri stadslogistik.

Som en global aktör inom alla segment av leveranskedjan kommer CMA CGM att hjälpa det nya företaget att bygga lämpliga lösningar som passar alla transport- och leveranskedjeaktörers behov, baserat på effektiva lösningar från start till mål. CMA CGM kommer också att bidra med sitt kunnande som en global logistikspelare för att förbättra lösningarna och B2B-erbjudanden som tillgodoser behoven hos alla logistikaktörer.

– Vi är glada över att ta ytterligare ett steg i vår resa mot hållbara transportlösningar genom den planerade etableringen av ett nytt bolag. Volvokoncernen är angelägen om att fortsätta erbjuda sina kunder kompletta transportlösningar som hjälper dem att minska koldioxidutsläppen i sina värdekedjor. Vi ser en växande efterfrågan på rena, effektiva och säkra stadstransporter. Partnerskap och samarbete är nyckeln till att uppnå detta, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

– Elektrifiering och digitalisering banar väg för en revolution på LCV-marknaden. Renault Group avser att vara ledande i denna omvandling och samtidigt säkerställa ett robust och effektivt värdeskapande. Idag är vi mycket stolta över att påbörja denna resa med Volvokoncernen för att erbjuda de bästa lösningarna till våra professionella logistikkunder. Vi ser också fram emot att CMA CGM ansluter sig till företaget. Det nya företaget är den nystartade, oöverträffade kombinationen av kompletterande tillgångar hos tre ledare: en ledande lastbilstillverkare, expert på skräddarsydda tjänster, en mästare i de globala leveranskedjorna och en europeisk EV-pionjär och LCV-ledare. Alla ingredienser finns där för att komma fram till något verkligt unikt, säger Luca de Meo, VD för Renault Group.

– Som ledande inom transport och logistik är CMA CGM Group stolta över att samarbeta med en stor europeisk biltillverkare och en ledande global lastbilstillverkare, Renault Group och Volvokoncernen, i tillskapandet av detta nya företag för elektriska skåpbilar. Detta är ett omfattande och innovativt partnerskap: vi investerar inte bara i detta projekt, utan vi kommer också att bidra med vår kunskap och expertis för att säkerställa inkommande och utgående logistik, medan vissa av dessa fordon i slutänden kan användas för att minska koldioxidutsläppen i vår flotta. Genom denna nya investering från vår Pulse Fund i elektrisk mobilitet fullföljer vi vårt åtagande att påskynda utfasningen av fossila bränslen i vår verksamhet och vår sektor, säger Rodolphe Saadé, ordförande och vd för CMA CGM Group.

Samriskbolaget är planerat att starta sin verksamhet i början av 2024, beroende på slutförandet av alla myndighetsgodkännandeprocesser. CMA CGM:s efterföljande inträde i bolaget är också villkorat av slutförandet av godkännandeprocessen.

Detta projekt är ett svar på en inbjudan att lämna projektförslag för Frankrike 2030, i linje med målen för innovation och elektrifiering. Det framtida företaget är planerat att verka under sin egen företagsidentitet och kommer att vara baserat i Frankrike. Volvokoncernen har genom sitt affärsområde Renault Trucks samarbetat med Renault Group kring lätta nyttofordon i mer än 35 år, genom distributionen av Renault Master och Trafic i bådas nätverk.                       

Volvokoncernen och Renault Group kommer att förbli konkurrenter inom alla andra områden.
 


 

6 oktober, 2023Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

RENAULT KONCERNENS PRESSKONTAKT
Rie Yamane
+33 6 03 16 35 20
rie.yamane@renault.com

Christophe Lavauzelle
+33 6 09 09 25 44
christophe.lavauzelle@renault.com

VOLVOKONCERNENS PRESSKONTAKT
Claes Eliasson
+46 76 553 7229
press@volvo.com

CMA CGM KONTAKT
media@cma-cgm.com


 

Om Volvokoncernen
Volvokoncernen driver välstånd genom transport- och infrastrukturlösningar och erbjuder lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, kraftlösningar för marina och industriella applikationer, finansiering och tjänster som ökar våra kunders drifttid och produktivitet. Volvokoncernen grundades 1927 och har åtagit sig att forma framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, sysselsätter mer än 100 000 personer och betjänar kunder på nästan 190 marknader. Under 2022 uppgick nettoomsättningen till 473 miljarder kronor (45 miljarder euro). Volvos aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök https://www.volvogroup.com/
För frekventa uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroup

Om Renault Group
Renault Group ligger i framkant av en mobilitet som återuppfinner sig själv. Stärkt av sin allians med Nissan och Mitsubishi Motors, och sin unika expertis inom elektrifiering, består Renault Group av 4 kompletterande varumärken - Renault, Dacia, Alpine och Mobilize - som erbjuder hållbara och innovativa mobilitetslösningar till sina kunder. Koncernen är etablerad i mer än 130 länder och har sålt 2,1 miljoner fordon under 2022. Det sysselsätter nästan 106 000 personer som förkroppsligar sitt syfte varje dag, så att mobilitet för människor närmare. Renault Group är redo att ta sig an utmaningar både på vägen och i konkurrensen och är engagerad i en ambitiös omvandling som kommer att generera värde. Detta är inriktat på utveckling av ny teknik och tjänster och ett nytt utbud av ännu mer konkurrenskraftiga, balanserade och elektrifierade fordon. I linje med miljöutmaningarna är koncernens ambition att uppnå koldioxidneutralitet i Europa senast 2040.

Mer information: https://www.renaultgroup.com/en/

Om CMA CGM
Under ledning av Rodolphe Saadé betjänar CMA CGM Group, en global aktör inom sjö-, land-, luft- och logistiklösningar, mer än 420 hamnar runt om i världen på 5 kontinenter, med en flotta på cirka 623 fartyg. Koncernen transporterade 21,7 miljoner TEU-containrar (tjugofotsenheter) under 2022. Med sitt dotterbolag CEVA Logistics, en global logistikaktör som transporterade 522 000 ton flygfrakt och mer än 22 miljoner transporter av inlandsfrakt, och sin flygfraktdivision CMA CGM AIR CARGO, förnyar CMA CGM Group ständigt för att ge kunderna ett omfattande och allt effektivare erbjudande tack vare nya frakt-, inlands-, flygfrakts- och logistiklösningar. CMA CGM Group är fast engagerade i energiomställningen inom sjöfarten och en pionjär inom användningen av alternativa bränslen och har satt ett mål för nettonollutsläpp för 2050. PULSE, CMA CGM Energy Fund, skapades i september 2022 och har en budget på 1,5 miljarder euro över 5 år för att påskynda koncernens energiomställning mot detta nettonollmål. Fonden syftar till att investera i utveckling och produktion av alternativa bränslen, att påskynda utfasningen av fossila bränslen i koncernens industriella tillgångar och att stödja innovativa projekt och mobilitetslösningar med låga utsläpp. Inom ett år har cirka trettiofem investeringar gjorts i infrastrukturprojekt, startups, fonder och interna initiativ. Varje år, via CMA CGM Foundation, stöder koncernen tusentals barn som en del av sina ansträngningar att främja utbildning för alla och lika möjligheter. CMA CGM Foundation ingriper också i humanitära kriser som kräver en nödsituation genom att anlita koncernens sjöfarts- och logistikexpertis för att leverera humanitära förnödenheter runt om i världen. Koncernen finns i 160 länder genom sitt nätverk av mer än 400 kontor och 750 lager och sysselsätter 155 000 personer över hela världen, inklusive nästan 4 000 i Marseille där huvudkontoret ligger.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release