Pär Boman föreslås som ny ordförande i AB Volvo

Pressmeddelande från AB Volvos valberedning Valberedningen i AB Volvo föreslår att Pär Boman utses till ny ordförande och ledamot i styrelsen vid årsstämman i mars 2024. Som tidigare kommunicerats har AB Volvos nuvarande styrelseordförande Carl-Henric Svanberg avböjt omval.
VolvoGroup 1860x1050

”Pär Boman har lång erfarenhet från flertalet styrelser i svenska börsbolag inom olika branscher och är en erkänt mycket skicklig ledare”, säger Anders Oscarsson, ledamot i valberedningen för AB Volvo. ”Pär Boman tillsammans med övriga ledamöter bildar en erfaren och stark styrelse lämpad att fortsätta driva bolagets transformation mot mer hållbara transportlösningar.”

Pär Boman är idag ordförande i AB Volvos valberedning. En roll han avser att lämna om stämman röstar för honom som styrelseordförande. Dock kommer han i sådant fall föreslås kvarstå som ledamot i valberedningen i egenskap av styrelsens ordförande.

Valberedningen i AB Volvo består av representanter för fyra av bolagets största aktieägare, som tillsammans representerar cirka 16,1 procent av aktierna och cirka 39,7 procent av rösterna, och styrelsens ordförande Carl-Henric Svanberg. De ledamöter som representerar de största ägarna är Pär Boman (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Carina Silberg (Alecta) och Anders Algotsson (AFA Försäkring).

Valberedningens fullständiga förslag kommer att publiceras i god tid före årsstämman 2024.


 

22 september, 2023


 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter