Professor Lars Eriksson tilldelas Håkan Frisingers stipendium för sitt betydelsefulla bidrag inom transportforskning

Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning tilldelar 2023 års stipendium till professor Lars Eriksson vid Linköpings Universitet. Lars Eriksson får stipendiet för hans starka vetenskapliga meriter och betydande bidrag till transportbranschen.
LarsEriksson 1860x1050

Lars Eriksson är professor i fordonssystem vid Institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet. Han har en lång tradition av att göra forskningsresultat lättillgängliga och har flera samarbeten med industrin inom generella modeller och produktorienterade forskningsprojekt som resulterat i olika lösningar som används av globala lastbilstillverkare. Han tilldelas nu Håkan Frisinger Award for Excellence in Transportation Research för sina insatser.

Lars Erikssons starka vetenskapliga meriter kombineras med ett betydande bidrag till industrin. Han gör ofta forskningsresultat lätttillgängliga genom utgivning av läroböcker samt programvara och modeller med öppen källkod. Många av världens mest framstående företag inom transporttillverkningsindustrin använder de modellbibliotek som han tillhandahåller. Lars har också en stark erfarenhet av undervisning och handledning både i Sverige och utomlands, skriver Jan-Ingvar Jönsson, rektor Linköping Universitet, i nomineringsbrevet.

Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning delas årligen ut till en framstående forskare inom transportområdet vid ett universitet eller forskningsinstitut med akademisk ställning i de fem nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige).

Priset består av ett individuellt pris på 300 000 kronor samt en period som gästforskare vid ett universitet i Sverige, inklusive ett bidrag på 500 000 kronor till det universitet som tar emot gästforskaren i ett Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelses gästforskarprogram. Det beviljas nu Uppsala Universitet, Ånströmslaboratoriet som välkomnar professor Lars Erikssons forskningsprogram inom eldrivna transporter.

– Hans föreslagna program vid Uppsala universitet kommer att ge utmärkta möjligheter till vetenskapligt samarbete för att förbättra kunskapen, effektiviteten och den övergripande hållbarheten hos elfordonsbatteriet, som är kärnan i elektromobilitet, säger skriver Jan-Ingvar Jönsson i nomineringsbrevet.

 

21 september, 2023
Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983 – 1987 och styrelseordförande 1997-1999. Nominering till mottagare av Frisingerstipendiet görs av Chalmers tekniska högskola enligt en överenskommelse mellan Chalmers och Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelser (VREF). Mer information om Volvos Forsknings-och Utbildningsstiftelser (Volvo Research and Educational Foundations) finns på www.vref.se.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Nolmark på Volvos Forsknings-och Utbildningsstiftelser (VREF), tel: +46 31 3086700, e-mail secretariat@vref.se.För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release