Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 100 A-aktier till sammanlagt 100 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
VolvoGroup 1860x1050

Den 30 april 2024, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 2 033 452 084 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa var 444 984 560 A-aktier och 1 588 467 524 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgick till 603 831 312,4 baserat på antalet registrerade aktier.
30 april, 2024
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 0765 53 72 29
press@volvo.com


Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2024 kl. 14.30.


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse


Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument

Nytt-antal-röster-i-AB-Volvo Format PDF Size 171 KB
Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release