”Den viktigaste lärdomen som jag fick var hur varierande det var att jobba som en ingenjör, ingen dag var den andra lik"

Aime började som sommarjobbare på Volvo för några år sedan, vilket öppnade upp för otroliga möjilgehter för henne. Läs hennes berättelse nedan.
”Den viktigaste lärdomen som jag

Vad gjorde du på ditt sommarjobb?

Jag var sommarjobbare under flera somrar och därav hade jag olika arbetsuppgifter. Jag jobbade inom ett projekt som jobbade med prov av längre och tyngre lastbilar, såkallade högkapacitetsfordon. Inom projektet hade jag uppgifter som att CAD:a stänkskärmar som jag senare satte fast på ett provfordon, skriva en slutrapport för ett projekt eller göra en packningsstudie. Det vill säga, vissa väldigt praktiska delar och vissa mer teoretiska.  

 

Varför sökte du sommarjobb inom Volvokoncernen?

Jag sökte sommarjobbet för att jag var intresserad av branschen och för att få reda på hur det var att jobba som ingenjör inom Volvokoncernen. Att just Volvokoncernen lockade var även då jag delar flera av mina värderingar med företaget.

 

Vilka är dina främsta lärdomar av sommaren?

Den viktigaste lärdomen som jag fick var hur varierande det var att jobba som en ingenjör, ingen dag var den andra lik. Samtidigt som jag såg hur ingenjörer med liknande utbildning kunde ha väldigt varierande arbetsuppgifter. Det som förvånade mig var även hur mycket samarbete det behövs för att ett stort företag ska fungera. Och att man alltid ska våga ställa frågor, ibland vet inte ens de mest erfarna ingenjörerna svaret.

 

Har du något råd till andra som söker sommarjobb inom Volvokoncernen?

Var inte rädd att söka! Men det viktigaste rådet är att våga testa något som du inte tänkt dig. När jag fick min fasta roll var jag inte helt säker på om det var rätt avdelning att hamna på, men senare när jag fick mer information insåg jag att det var väldigt relevant mot det jag pluggat tidigare. Hade jag sagt nej innan jag fick mer information hade jag inte insett att det var något för mig. Så får du ett erbjudande som inte känns helt rätt, testa!

 

Namn: Aime Vesmes

Befattning: Idag Product Finance Engineer, tidigare sommarjobbare

Stad: Göteborg, Sverige

Utbildning: Civilingenjör inom maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola