Förslag till styrelse i AB Volvo

Pressinformation från AB Volvos valberedning
VolvoGroup2 1860x1050

Som tidigare tillkännagivits föreslår valberedningen i AB Volvo att Pär Boman väljs till ny styrelseordförande och styrelseledamot vid årsstämman den 27 mars 2024. Valberedningen föreslår också omval av ledamöterna Matti Alahuhta, Bo Annvik, Jan Carlson, Eric Elzvik, Martha Finn Brooks, Kurt Jofs, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz och Helena Stjernholm. AB Volvos nuvarande styrelseordförande Carl-Henric Svanberg står inte till förfogande för omval.

Valberedningen i AB Volvo består av representanter för fyra av bolagets största aktieägare, som tillsammans representerar cirka 15,9 procent av aktierna och cirka 39,6 procent av rösterna, och styrelsens ordförande. De ledamöter som representerar de största ägarna är Fredrik Persson (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Carina Silberg (Alecta) och Anders Algotsson (AFA Försäkring).20 februari, 2024För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29 
press@volvo.com
 


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse


Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release