Volvo Group Venture Capital investerar i Zacua Ventures

Volvo Group Venture Capital AB har investerat i Zacua Ventures Builders Fund I, L.P. - en global riskkapitalfond med fokus på framväxande teknik för byggbranschen.
240227-ab-volvo-zacua-ventures

Zacua Ventures grundades 2022 och inriktar sig på startups som arbetar med nya teknologier som bidrar till en utfasning av fossila bränslen i byggbranschen. Zacua-fonden investerar i företag som arbetar med minst ett av tre primära fokusområden; produktivitet, hållbarhet och urbanisering.

­– Zacua Ventures ger oss en tidig tillgång till ledande startups inom byggbranschen och vi ser fram emot att knyta till oss fler aktörer i framkant med innovativa lösningar som kan göra branschen mer effektiv och hållbar, säger David Hanngren, Investment Director, på Volvo Group Venture Capital.

Zacua Ventures är verksamt globalt i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien och har kopplingar till den senaste teknikutvecklingen i varje region och dess undersektorer inom byggbranschen, vilket skapar möjligheter att investera i lösningarna med störst genomslagskraft inom till ex­empel hållbarhet, robotik och digitalisering.

– Volvo CE har ambitionen att leda omvandlingen av byggbranschen mot mer hållbara lösningar på byggarbetsplatserna och genom Zacua Ventures täcker vi en bredare teknikportfölj, samtidigt som vi skapar relationer till potentiella partners som behövs för att kunna möta framtida kundkrav och skapa möjligheter för nya värden, säger Carolina Diez Ferrer, chef för Future Solutions på Volvo CE.

Zacua Ventures har samarbeten med totalt 19 företag från hela världen med anknytning till byggsektorn, där Volvokoncernen är ett av dem.

– Vi är glada över att ha Volvokoncernen ombord med deras långa erfarenhet och ambitioner att minska koldioxidutsläppen i byggbranschen. Vi tror att vårt företagsnätverk och det interna teamets förståelse för både bygg- och investeringslandskapet gör Zacua Ventures unikt positionerat för att fungera som en bro mellan startups och investerare, vilket öppnar upp för nya möjligheter till samarbete och tillväxt, säger Juan Nieto, grundare av Zacua Ventures.

Volvo Group Venture Capital grundades 1997 och investerar globalt i venturebolag. Målet är att driva transformation genom att bidra till utveckling av nya tjänster och affärsmodeller och att främja samarbeten mellan små innovativa bolag och Volvokoncernen. Marknadstrenderna som skapar framtidens transport och infrastruktur i kombination med Volvokoncernens strategiska prioriteringar definierar investeringssegmenten: logistiktjänster, områdeseffektivisering, elektrifiering och hållbarhet.

Transaktionen har ingen betydande inverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

 

 

27 februari 2024

 

 

 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef,
076 553 72 29
press@volvo.com

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter