Volvo lanserar nya lastbilar över hela världen – framtidssäkrar sin produktportfölj

Volvo Lastvagnar har presenterat en helt ny plattform för tunga lastbilar för den nordamerikanska marknaden parallellt med en ny serie tunga lastbilar för Europa, Australien och marknader i Asien och Afrika. Nya energieffektiva modeller – inklusive lastbilar som körs på el och förnybara bränslen – kommer att minska CO2-utsläppen och ta företaget närmare målet att ha ett produktsortiment med nettonollutsläpp år 2040.

Volvo Lastvagnar gör en betydande uppgradering och breddning av sitt erbjudande inom tunga lastbilar globalt och ett viktigt steg för att minska koldioxidavtrycket från produktportföljen.
 

– Det här är ett djärvt drag – vi lanserar nya lastbilar i toppklass som kommer att bli ett riktmärke vad gäller energieffektivitet och minskning av CO2-utsläpp över hela produktsortimentet, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar. – Lastbilarna har utvecklats för att påskynda resan mot vårt ambitiösa 2040 nettonollutsläppsmål, men de innebär också högre säkerhet, produktivitet och drifttid för våra kunder.
 

En ny global produktportfölj som minskar bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
 

Den nordamerikanska marknaden får en helt ny energieffektiv plattform som minskar bränsleförbrukningen med upp till 10 procent* samtidigt som säkerhetsnivån höjs avsevärt. Den nya plattformen kommer att vara basen för en rad nya modeller under de kommande åren, inom såväl elektriska och förnybara bränsleteknologier som effektiva förbränningsmotorer. Först ut är den helt nya Volvo VNL-modellen, som ersätter Volvos mest sålda lastbil på den nordamerikanska marknaden för långdistanstransporter. Försäljningen beräknas starta i slutet av första kvartalet 2024.
 

I Europa, Australien, Asien och Afrika lanserar Volvo nya Volvo FH Aero – optimerad för energieffektiva tunga transporter. Den nya aerodynamiska Volvo FH Aero sänker energiförbrukningen och CO2-utsläppen med upp till 5 procent*, besparingar som kommer utöver betydande bränslebesparande teknologier som introducerats under de senaste åren. Lastbilen lanseras med flera olika framdrivningssystem inklusive el, biogas och diesel. Nya Volvo FH Aero kommer att rullas ut marknad för marknad under 2024 och 2025, med försäljningsstart under första kvartalet 2024.
 

– Det breda utbudet av lastbilar vi lanserar kommer att göra det möjligt för våra kunder runt om i världen att minska sitt CO2-avtryck, oavsett var de befinner sig på sin hållbarhetsresa. Utbudet av grön energi varierar från marknad till marknad, och därför måste vi som en global lastbilstillverkare erbjuda våra kunder en rad olika avkarboniseringslösningar – från effektiva förbränningsmotorer som även kan drivas på förnybara bränslen till elektriska drivlinor, som alla möjliggör övergången till fossilfria transporter, säger Roger Alm.
 

Volvo Lastvagnars nya erbjudande ska ses mot bakgrund av Volvokoncernens ambition att nå nettonollutsläpp 2040 genom en trevägsstrategi som inkluderar batterielektriska lastbilar, vätgasdrivna bränslecellslösningar samt förbränningsmotorer som drivs på förnybara bränslen.
 

Lanseringen omfattar också företagets första modell utvecklad endast med en batteridriven drivlina, designad för stadstransporter. Totalt expanderar Volvo Lastvagnars elerbjudande från sex till åtta modeller och täcker därmed en stor del av transportbehoven över hela världen.

För mer information, kontakta: 

Stefan Elfström
Pressansvarig, Volvo Lastvagnar
Stefan.elfstrom@volvo.com
Telefon: 0708 25 30 72

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release