Volvo påskyndar forskning om vätgas genom doktorandstipendier för förbränningsmotorteknik

Volvokoncernen fortsätter att utveckla förbränningsmotorn med vätgas som framdrivningsteknik genom att inrätta doktorandstipendier fokuserade på vätgasteknik för förbränningsmotorer. Två utvalda doktorander kommer att bedriva sin forskning vid Chalmers tekniska högskola och vid LTH, Lunds tekniska högskola, samtidigt som de har sin anställning inom Volvokoncernen. Rekryteringen påbörjas under första kvartalet 2024.
VolvoGroup-Hydrogen 1860x1050

Volvokoncernen använder den senaste framdrivningstekniken i sin ambition att utveckla produkter, lösningar och tjänster som möjliggör nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040. Volvo erbjuder redan batterielektriska lösningar och satsar stort på vätgas – både för bränslecellsapplikationer och som förnybart bränsle för förbränningsmotorer.

Volvokoncernen är ett av få företag i fordonsindustrin som förespråkar fortsatt forskning och utveckling av förbränningsmotorn för att bidra till att nå nettonoll för lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marina och industriella lösningar. Motortekniken har kontinuerligt utvecklats och förfinats genom Volvos historia och är fortfarande relevant i dagens och morgondagens landskap, tillsammans med nya tekniker.

– Vi tror att framtiden kommer att kräva olika tekniker och applikationer för att möta våra kunders behov och miljökrav. Det är därför vi har en tredelad strategi. Vi ser förbränningsmotorn som drivs med förnybara bränslen, exempelvis grön vätgas, som ytterligare en högintressant lösning som vi just nu testar i våra motorlabb och provfordon, säger Lars Stenqvist, Chief Technology Officer Volvokoncernen.

Volvokoncernen etablerar doktorandstipendiet som går under namnet VICE scholarship (Volvo Internal Combustion Engine) för att säkra fortsatt kompetens inom förbränningsmotorteknik, mot bakgrund av minskad offentlig finansiering av akademisk forskning för detta teknikområde och därmed även minskat intresse bland studenter.

– Vätgasforskningen på Chalmers, inte minst med centret TechForH2, är en vital miljö som i och med det nya doktorandstipendiet berikas ytterligare, säger Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola. Den teknologi som utvecklas innebär ytterligare steg i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vätgasförbränningen kan skapa robusthet och därigenom hjälpa oss klara många globala omställningsscenarier.

– Sedan några år har anslag till forskning om förbränningsmotorer minskat och nationella kompetenscenter försvunnit, säger Annika Olsson, rektor vid Lunds tekniska högskola.  Men för att bidra till minskat beroende av fossilbaserade bränslen och samtidigt öka tillväxten för svenska företag behöver vi stark utbildning och forskning kring framtidens motorteknologier, i nära samarbete mellan industri och akademi. Vätgas från överskottsel är ett exempel på område där vi tillsammans har chans att åstadkomma ett tekniksprång till nytta för klimatet.  

De rekryterade kandidaterna blir industridoktorander och kommer att genomföra sin forskning under 2024–2029. Studenterna anställs av Volvokoncernen som också kommer att finansiera forskning, handledning och kostnader för experiment.

– Stipendiet är ett initiativ för att inte bara säkra forskarutbildningen utan också för att stödja övergången till hållbara transporter med en av Volvokoncernens tre omställningsteknologier för framdrivning. Vi värnar om ett starkt partnerskap mellan industrin och akademin och välkomnar fler initiativ för att säkra fortsatt långsiktig kunskap om förbränningsmotorn, säger Lars Stenqvist.

 

 

 

 

12 januari, 2024

 

 

 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef,
0765 53 72 29
press@volvo.com

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter