Markera datumet för Volvokoncernens kapitalmarknadsdag den 14 november 2024

Volvokoncernen kommer att hålla en kapitalmarknadsdag vid Volvo Lastvagnars verksamhet i Dublin i Virginia i USA den 14 november 2024.
VolvoGroup 1860x1050

Under dagen kommer företagsledningen att presentera koncernens strategiska inriktning som bygger på Perform and Transform, d.v.s. leverera idag och förändra för framtiden. Fokus kommer att ligga på transformationsresan mot mer hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Det kommer också att vara en fabriksvisning och en utställning med det nordamerikanska produktutbudet, inklusive den helt nya Volvo VNL-lastbilen.

En inbjudan kommer att skickas ut i närmare anslutning till evenemanget.
12 mars 2024
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29
Johan Bartler, Volvokoncernens investerarrelationer, 073 902 21 93
investorrelations@volvo.com


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse


Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter