Volvokoncernen och Renault Group slutför bildandet av ett samriskföretag för en helt ny generation elektrifierade skåpbilar: Flexis SAS

Efter att Volvokoncernen och Renault Group tecknat bindande avtal den 6 oktober 2023 har bolagen nu erhållit alla nödvändiga myndighetsgodkännanden och har bildat det nya företaget Flexis SAS för nästa generations helt elektriska och mjukvarudefinierade skåpbilar.
VolvoGroup2 1860x1050

Det nya företaget, som kommer att vara baserat i Frankrike, ska adressera de växande behoven av en hållbar och effektiv stadslogistik.

Volvokoncernen och Renault Group planerar att investera 300 miljoner euro vardera under de kommande tre åren.

Efter att ha signerat ett icke-bindande avtal den 6 oktober 2023 har CMA CGM Group bekräftat sitt intresse av en strategisk investering på upp till 120 miljoner euro i Flexis genom PULSE, dess investeringsfond på 1,5 miljarder euro som syftar till att främja utfasning av fossila bränslen i logistikens värdekedja.

 

 

22 mars 2024

 

 

 


VOLVO GROUP PRESS CONTACT
Claes Eliasson
+46 76 553 7229
press@volvo.com

RENAULT GROUP PRESS CONTACT
Rie Yamane
+33 6 03 16 35 20
rie.yamane@renault.com

Paul Jacobsoone
+33 6 82 76 23 96
paul.jacobsoone@renault.com

 

 

Om Volvokoncernen
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

 

Om Renault Group
Renault Group ligger i framkant av en mobilitet som återuppfinner sig själv. Stärkt av sin allians med Nissan och Mitsubishi Motors, och sin unika expertis inom elektrifiering, består Renault Group av 4 kompletterande varumärken - Renault, Dacia, Alpine och Mobilize - som erbjuder hållbara och innovativa mobilitetslösningar till sina kunder. Koncernen är etablerad i mer än 130 länder och har sålt 2,1 miljoner fordon under 2022. Det sysselsätter nästan 106 000 personer som förkroppsligar sitt syfte varje dag, så att mobilitet för människor närmare. Renault Group är redo att ta sig an utmaningar både på vägen och i konkurrensen och är engagerad i en ambitiös omvandling som kommer att generera värde. Detta är inriktat på utveckling av ny teknik och tjänster och ett nytt utbud av ännu mer konkurrenskraftiga, balanserade och elektrifierade fordon. I linje med miljöutmaningarna är koncernens ambition att uppnå koldioxidneutralitet i Europa senast 2040.

Mer information: https://www.renaultgroup.com/en/

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter