Volvokoncernen tecknar avtal med Westport om samriskbolag för att minska CO2-utsläpp från fjärrtransporter

Volvokoncernen har tecknat avtal enligt tidigare tillkännagiven avsiktsförklaring med Westport Fuel Systems Inc om att etablera ett samriskbolag för att påskynda kommersialiseringen och det globala införandet av Westports High Pressure Direct Injection (HPDI[TM]) bränslesystemteknik för fjärrtransporter och terrängapplikationer.
T2023 81331-1860x1050

Slutförande av transaktionen är villkorat av myndighetsgodkännanden och andra villkor. Samriskbolaget är planerat att starta sin verksamhet under andra kvartalet 2024, efter att transaktionen har slutförts.

High Pressure Direct Injection (HPDI) är en bränslesystemteknik som kan användas i fordon med förbränningsmotorer för att ersätta bränslen som släpper ut växthusgaser, som diesel, med koldioxidneutrala eller koldioxidfria bränslen som biogas eller vätgas.

– Utfasning av fossila bränslen med hjälp av förbränningsmotorer som drivs med förnybara bränslen, särskilt med High Pressure Direct Injection (HPDI), spelar en viktig roll i hållbara lösningar. HPDI har funnits på vägarna i Volvolastbilar i över fem år och är en beprövad teknik som gör det möjligt för kunderna idag att avsevärt minska CO2-utsläppen i LBG-applikationer (flytande biogas) och är dessutom en potentiell väg framåt för vätgas, säger Lars Stenqvist, Teknisk direktör på Volvokoncernen. 

Som tidigare meddelats kommer Westport att bidra med utvalda HPDI-tillgångar och möjligheter, inklusive relaterade fasta tillgångar, intellektuell egendom med verksamhet, till samriskbolaget. Volvokoncernen kommer att förvärva en andel på 45 procent i samriskbolaget för cirka 28 miljoner USD (ca 290 miljoner SEK), som ska betalas vid slutförandet av transaktionen, plus upp till ytterligare 45 miljoner USD (ca 460 miljoner SEK) beroende på samriskföretagets resultat.
11 mars 2024
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse


Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter