Stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds pristagare 2024 utsedda

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond har utsett Anna Wenger till pristagare i kategorin basvetenskaplig forskning och Sara Bjursten till pristagare i kategorin klinisk forskning. Pristagarna belönas med 100 000 kronor vardera som extra forskningsanslag som förvaltas av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
AssarGabrielsson 23

–  Anna Wenger tilldelas priset i kategorin basvetenskaplig forskning för avancerad basvetenskapliga forskning om elakartade gliom hos barn och vuxna. Studierna ger ny kunskap om epigenetiska skillnader och cancerstamcellers olika typer av gliom. Resultaten kan vara till stor nytta för utveckling av bättre diagnostik och val av behandling för patienter med gliom, säger Eva Forssell-Aronsson, professor vid Göteborgs universitet och verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond i motiveringen.

– Sara Bjursten får priset i kategorin klinisk forskning för kliniskt viktiga och väl genomförd forskning rörande immunterapi hos cancerpatienter. Studierna ger ny kunskap om biverkningar i centrala nervsystemet, speciellt vad gäller T-celler och biomarkörer i blodet. Resultaten kan leda till nya strategier för att tidigt upptäcka biverkningar hos dessa patienter, säger professor Eva Forssell-Aronsson.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning om cancersjukdomar. Fonden har funnits sedan 1962. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från större fonder.

 

 

16 maj 2024

  

  

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjörn Holmström, ordförande i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond, 031 66 10 73, eller Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond, 070 372 26 26.

 

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release