Volvokoncernen och Daimler Truck avser bilda samriskbolag för en mjukvarudefinierad fordonsplattform för att stärka den digitala transformationen

• Volvokoncernen och Daimler Truck delar ambitionen att leda omvandlingen till mjukvarudefinierade tunga kommersiella fordon som förbättrar kundernas effektivitet och upplevelse. • Båda företagen har för avsikt att skapa ett samriskbolag som ska bli den ledande utvecklaren av en mjukvarudefinierad plattform för tunga fordon, inklusive både mjukvara och hårdvara, som kommer ligga till grund för olika digitala fordonsfunktioner. • Det nya bolaget är planerat att bli ett 50/50-samriskbolag med huvudkontor i Göteborg.
DT VG 240517

Volvokoncernen och Daimler Truck är branschledande företag inom den kommersiella fordonsindustrin och delar med det ambitionen att leda den digitala omvandlingen till mjukvarudefinierade tunga kommersiella fordon. För att förstärka insatserna att nå dit har bolagen nått en preliminär överenskommelse om att etablera ett samriskbolag för att utveckla en gemensam mjukvarudefinierad fordonsplattform och ett operativsystem avsett för lastbilar, som ska ligga till grund för framtida mjukvarudefinierade kommersiella fordon. Ambitionen är att göra det nya bolaget till en ledande utvecklare av standardiserad hårdvara och mjukvara. Den tekniska grunden kommer att göra det möjligt för Volvokoncernen och Daimler Truck samt andra potentiella partners att erbjuda olika digitala funktioner för sina produkter och fordon, vilket i slutänden bidrar till en förbättrad effektivitet och upplevelse för kunderna.

Volvokoncernen och Daimler Truck planerar att vara 50/50-partners i samriskbolaget, som kommer att verka som en självständig enhet, och Volvokoncernen och Daimler Truck fortsätter att vara konkurrenter inom alla andra affärsområden. Mot bakgrund av de redan stora investeringarna i omställningen till CO2-neutral framdrivningsteknik har samarbeten kring digital teknikutveckling blivit en allt viktigare del för att möta utvecklingsmål och kundernas förväntningar inom en rimlig tidsram.

– Volvokoncernen och Daimler Truck är två fantastiska bolag var för sig. Nu kraftsamlar vi tillsammans och ökar takten för att nå de kundfördelar som en mjukvarudefinierad lastbilsplattform ger. Med tanke på den snabba omvandlingen som pågår av vår bransch är det viktigt att samarbeta för att påskynda utvecklingen, öka volymerna och dela på kostnaderna. Mjukvarudefinierade tunga lastbilar innebär ett paradigmskifte i omvandlingen av vår bransch. Att göra lastbilen till en programmerbar enhet med en standardiserad hårdvara och operativsystem som i sin tur möjliggör snabba produktuppdateringar kommer att ge båda företagen möjlighet att skapa värde för respektive kunder genom att differentiera digitala tjänster och lösningar. Partnerskap är verkligen det nya ledarskapet, säger Martin Lundstedt, Volvos vd och koncernchef.

– Lika viktigt som övergången till CO2-neutral framdrivningsteknik är digitaliseringen av fordonet. Genom att utveckla en gemensam mjukvarudefinierad fordonsplattform tillsammans med Volvokoncernen kommer vi att kunna göra våra fordon till en programmerbar enhet. Det kommer att göra det möjligt för oss att bygga differentierande digitala fordonsfunktioner med betydligt högre hastighet och effektivitet för våra lastbils- och busskunder runt om i världen. Tillsammans med Volvokoncernen kan vi utveckla ett standardsystem för lastbilar och sätta en branschstandard, säger Martin Daum, vd för Daimler Truck.

Samriskbolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och inkorporera befintliga tillgångar och resurser från båda företagen in i den nya organisationen. Det är båda aktieägarnas mål att sätta en branschstandard för ett operativsystem avsett för lastbilar och erbjuda sina produkter även till andra originaltillverkare. För detta ändamål kommer samriskbolaget att tillhandahålla en gemensam utvecklarplattform som en tjänst, ovanpå vilken kunderna kan bygga differentierande mjukvarulager.

Volvokoncernen och Daimler Truck kommer därför att förbli konkurrenter och fortsätta att differentiera sina totala produkt- och tjänsteerbjudanden, inklusive sina respektive digitala lösningar. Båda bolagen kommer att tillhandahålla sina egna slutanvändarapplikationer byggda på plattformen för att erbjuda differentierande digitala fordonsfunktioner till sina respektive kunder.

Det nu undertecknade preliminära avtalet är icke-bindande. Ett slutligt avtal förväntas inom nuvarande år med målet att slutföra den slutliga transaktionen under Q1 2025, och är beroende av nödvändiga granskningar och godkännanden från respektive myndigheter.

  

  

17 maj 2024

  

  

Kontakt Volvo Group:
Claes Eliasson, Volvo Group, +46 76 553 72 29, press@volvo.com

Kontakt Daimler Truck:
Paul Mandaiker, +49,176 30999267, paul.mandaiker@daimlertruck.com

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release