AI på stark frammarsch

Artificiell intelligens, AI, är med all rätt tekniken som alla pratar om just nu. Det är ett teknikområde som slagit igenom med full kraft de senaste åren, och fordonsbranschen leder utvecklingen. Självkörande fordon är inte längre science fiction utan verkliga lösningar som kräver den mest avancerade AI-tekniken som finns.

AI definieras som förmågan hos ett datorprogram eller en maskin att tänka, lära in och fatta beslut, med andra ord efterlikna människans kognitiva förmåga. Begreppet myntades redan i mitten av femtiotalet, men har fått ett enormt genomslag under de senaste åren. En viktig anledning till detta är den snabba utvecklingen av självkörande fordon.

Henrik Kaijser är teknisk expert på AI och maskininlärning inom Volvokoncernen. Han arbetar med att utveckla AI för självkörande lastbilar på CampX och har också en mycket viktig roll i samarbetet med Nvidia, Volvos partner, som har utvecklat en banbrytande och avancerad AI-plattform i självkörande fordon.

Det är otroligt intressant och spännande att utveckla självkörande fordon. Jag är övertygad om att självkörande fordon kommer att öka säkerheten på vägarna.

Volvo arbetar just nu med tre olika lösningar för självkörande fordon, som ska lanseras på marknaden inom kort.  

Flaggskeppet går under namnet Vera och är en hyttlös, eldriven lastbil med en mycket futuristisk look. Vera är tillverkad för att utföra regelbundna och repetitiva uppgifter i låg hastighet över korta sträckor, där stora godsvolymer måste levereras med hög precision, till exempel i hamnar, fabriksområden och logistikcenter.

Volvo utvecklar också fordon för användning på större vägar, där lastbilar kör mellan två knutpunkter. Dessa lastbilar ser mer ut som vanliga fordon och är snabbare än Vera.

Den tredje lösningen används i ett projekt i Norge. Sex självkörande Volvo FH-lastbilar ska transportera kalksten på en fem kilometer lång sträcka, delvis genom tunnlar, mellan en gruva och en stenkross. Kunden, Brønnøy Kalk AS, köper transportlösningen mellan de två knutpunkterna och inte själva lastbilarna – en affärsmodell som med stor sannolikhet kommer att bli vanligare i framtiden.

AI används för närvarande för perception, det vill säga för att låta fordonet ”se” omgivningarna, exempelvis var andra fordon och fotgängare befinner sig eller om det finns ojämnheter eller skräp på vägbanan. I framtiden kommer AI att användas för många fler ändamål. – AI kommer att hjälpa oss att navigera genom trafiken, förutsäga vad andra trafikanter ska göra och mycket annat, säger Henrik Kaijser.

Läs mer

Möt fler av personerna på CampX

Innovation kräver ett brett spektrum av kompetenser. 

Kontakta oss

Vill du eller ditt företag veta mer om CampX by Volvo Group?