Räkna ut vad kunden behöver

Ingenjörer är bra på att komma med nya, tekniska innovationer. För riktigt banbrytande idéer som löser användarnas problem krävs det dock mer än bara teknik. Det är där designtänkandet kommer in. Möt Blerand Bahtiri, expert på detta område.

– Om man fokuserar för mycket på vad som är möjligt att uppnå rent tekniskt hittar man inte de bästa lösningarna för användarna av produkten. Kanske skapar man till och med problem för dem, säger Blerand Bahtiri, UX Designer vid Volvokoncernen.

Designtänkande är ett sätt att se på innovation som utgår från människors behov. Här kombineras användarens mänskliga synvinkel med vad som är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Det här förhållningssättet innehåller flera kreativa verktyg som hjälper innovationsteamet att komma på kreativa idéer.

Det börjar vanligtvis med fältstudier där man möter användarna och intervjuar dem om problem som kan uppstå i deras vardag.

Blerand Bahtiri arbetar i ett globalt team och undersöker framtiden för rörlighet i städerna. Han har varit delaktig i projekt som handlar om digitala produkter, som instrumentpaneler och applikationer men också ergonomiska frågor.

– Exempelvis kan förare säga att det är svårt att parkera på smala gator, svårt att lossa och lasta eller att pappersarbetet är tidskrävande. Då tar vi reda på vilka problem som är viktigast. Vi använder olika metoder som att skapa personas med dessa problem eller kartlägga kundresor och sedan beaktar vi dessa i den kreativa processen.

Nästa steg är workshops, till exempel brainstorming och andra gruppövningar.

Utifrån workshops skapar vi enkla och billiga prototyper av lösningarna. Alltså till det som vi tror ska bli en lösning. Sedan går vi tillbaka till användarna för att få deras synpunkter igen.

Designtänkande är ett sätt att upptäcka användarbehov som ännu inte tillgodosetts. Det handlar också om att minska risken för att dåliga produkter lanseras och generera idéer som är banbrytande i stället för självklara.

– CampX är den perfekta platsen när man arbetar med designtänkande! När så många tvärvetenskapliga team samlas på ett och samma ställe skapas goda möjligheter till samarbete. På CampX känns det som att man jobbar på ett nystartat företag – alla finns i närheten.

Möt fler av personerna på CampX

Innovation kräver ett brett spektrum av kompetenser. 

Kontakta oss

Vill du eller ditt företag veta mer om CampX by Volvo Group?