Så tränas fordonen

Självkörande fordon kommer inom kort att vara en vanlig syn ute på vägarna. När fordon går från att ha autonoma funktioner, som körfältsassistans och nödbromssystem, till att faktiskt vara självkörande måste de bli ”smartare”, vilket kräver ännu mer avancerad träning och inlärning. Det är här företag som Annotell kommer in i bilden.

– Vi arbetar med maskininlärningsteam inom fordonsindustrin, säger Oscar Petersson som är VD på Annotell, ett nystartat high tech-företag och en av Volvos partner på CampX.

Självkörande fordon behöver artificiell intelligens, AI, eller maskininlärning. För detta i sin tur krävs två saker – en maskininlärningsalgoritm och träningsdata.

När man lär AI hur miljön ska analyseras och hur systemet ska agera på det som registreras, ger man det en mängd olika exempel. Volvo tar mängder av bilder av olika körförhållanden och av körmiljön. Sedan måste man annotera bilderna, det vill säga berätta för AI vad som finns på dem.

Det är där vi kommer in. Varje pixel representerar information och vi har webbaserade verktyg för att annotera eller klassificera denna information. När materialet annoterats kallas det träningsdata och det är detta som våra kunder kan använda för att träna sina algoritmer.

Det här kan låta enklare än vad är. I verkligheten är det en mycket komplex process. Kraven på träningsdata ökar ständigt och tillgången till högkvalitativa träningsdata är en flaskhals i fordonsindustrin.

För att göra det hela ännu mer komplicerat finns det inte två personer som tolkar en vägmiljö på exakt samma sätt. När är det exempelvis för mycket snö på vägen för att ett fordon ska kunna köra? Vilken pixel i bilden markerar vägens slut och vägkantens början?

– Världen är komplex, och vi människor tolkar den väldigt olika. Vårt mål är att hjälpa kunderna att komma överens om hur världen ska tolkas och sedan överföra denna överenskommelse till deras algoritmer genom att producera stora mängder konsekventa träningsdata, säger Oscar Petersson.

Möt fler av personerna på CampX

Innovation kräver ett brett spektrum av kompetenser. 

Kontakta oss

Vill du eller ditt företag veta mer om CampX by Volvo Group?