Miljö och resurser

Vår planets resurser är begränsade. Vår ambition är att föregå med gott exempel. Vi utnyttjar en hållbar hantering av miljöresurser i vår strävan att skapa ett eget transportsystem med en hållbarhet i världsklass. Vi tror dessutom att det är möjligt att fördubbla produktiviteten i våra kunders logistiksystem genom att använda en högpresterande hantering av miljöresurser.

Det finns enorma incitament för att ompröva våra befintliga produktions- och konsumtionsmönster. Mängden avfall och föroreningar måste minskas redan på konstruktionsstadiet och produkter och material måste hållas i användning. Vårt ökade fokus på cirkularitet kommer att resultera i en förbättrad hantering av miljöresurser och en förbättrad materialeffektivitet som möjliggör betydande kostnadsbesparingar för både Volvokoncernen och våra kunder.

En del av de material som används i våra produkter är endast tillgängliga i begränsad omfattning, och vissa material och ämnen kan vara farliga. Vi strävar efter att minska vårt beroende av sådana material och ämnen för att säkerställa en effektiv användning av miljöresurser i vårt arbete med att skydda både människor och miljön.

Initiativ för hantering av miljöresurser

Ett hållbart transportsystem

Vår ambition är att föregå med gott exempel. Vi strävar efter att vårt eget transportsystem ska ha en hållbarhet och resurseffektivitet i världsklass samt förbättra produktiviteten i våra kunders logistiksystem.

Kommersialiseringen av tekniker med omvälvande nya affärsmodeller kommer att hjälpa oss nå detta mål.

Trafiksäkerhet utgör grunden för ett effektivt och hållbart transportsystem. En låg trafiksäkerhet kan ge upphov till förluster i form av minskad transport- och resurseffektivitet, vilket påverkar människors välbefinnande.

Läs mer om hållbara transportsystem

Cirkularitet

Världens naturresurser är begränsade samtidigt som den ekonomiska aktiviteten förväntas öka kraftigt till 2050. Det innebär att det finns enorma incitament att använda miljöresurser för att ompröva våra befintliga produktions- och konsumtionsmönster.

Cirkulariteten utgör en viktig faktor i en stor del av vårt arbete vid Volvokoncernen. Vår process för återtillverkning är ett viktigt sätt att hantera resurser.

För närvarande skickar sju av våra anläggningar inget avfall alls till deponi. Vi strävar dessutom hela tiden efter att minimera mängden restavfall och att öka andelen material som kan återvinnas och återanvändas.

Läs mer om cirkularitet

Potentiellt skadliga ämnen och material

Vi strävar efter att minska beroendet av material med begränsad tillgång och potentiellt skadliga ämnen för att skydda både människor och miljön.

Vår vision är att fasa ut användningen av potentiellt skadliga ämnen och material där detta är möjligt och att säkerställa en säker hantering i hela värdekedjan.

Läs mer om potentiellt skadliga ämnen

Läs mer

Framtidens transporter

Klimatförändringar, städer med ständiga trafikstockningar och farliga väg- och arbetsförhållanden ökar behovet av framtida transporttekniker och systemlösningar som är säkrare, renare och effektivare.

Framtidens transporter (global sida)

FoU och innovationer

FoU och innovationer inom transportlösningar omformar morgondagens städer.

FoU och innovationer

Företagsstandarder och krav på leverantörer

Det krävs tusentals leverantörer för att hålla vår värld i rullning. Alla leverantörer måste uppfylla våra företagsstandarder och hållbarhetskrav.

Volvokoncernens leverantörer (global sida)

Nyheter om hållbarhet