Engagemang i säkerhet

Säkerhet handlar om att utgå från människor i allt vi gör – både i vår verksamhet och med våra produkter. 

Medarbetarnas hälsa är viktig för oss och det är därför som Volvokoncernen sätter hälso- och säkerhetsfrågorna högt på agendan. Att följa lagar och regleringar om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är självklart i all vår verksamhet. 

Volvokoncernen arbetar med säkerhet och har en vision om noll olyckor som omfattar både vår verksamhet och användningen av våra produkter. Vi arbetar proaktivt med att utveckla intelligenta lösningar som inte bara lindrar konsekvenserna av olyckor utan även syftar till att undvika dem helt.

 

Hälsosamma och säkra arbetsplatser

Vi har en vision om noll olyckor för våra medarbetare på jobbet. För att förbättra säkerheten vid våra arbetsplatser fortsätter vi bygga vår kultur präglad av omtanke och med medarbetarnas engagemang, genomföra ledarskapsutbildningar och dialog kring hälsa och säkerhet för att öka vår kunskap om mental och fysisk hälsa. Vi har rätt kontroller på plats för att säkerställa att vi inte äventyrar någon av våra medarbetares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Olyckfallsfrekvens 

Vi kommer att implementera mål för att förbättra olyckfallsfrekvens i vår globala verksamhet. Målet är att minska vår totala frekvens för olyckor (Lost Time Accident Rate) med minst 50 procent fram till 2030, jämfört med 2019. 2021 var olycksfallsfrekvensen 1.03.

Läs mer i vår Års och-hållbarhetsredovisning(PDF, 11,075 KB)

Väg- och trafiksäkerhet

Vår säkerhetsvision är noll olyckor med Volvokoncernens produkter. En utökad trafiksäkerhetsutbildning och en bättre planering av vägar utgör viktiga delar av lösningen tillsammans med teknik och funktioner för aktiv säkerhet (till exempel system för fordonsstabilitet och nödbromsning samt siktförbättrande funktioner) och passiva säkerhetskomponenter (till exempel krockkuddar och skydd i hytten). Vi gör även framsteg inom automationslösningar för kommersiella fordon och andra maskiner.  

Vårt engagemang i säkerhet och vår vision om noll olyckor innebär att vi har en ledande roll när det gäller att skapa globala initiativ i nära samarbete med kunder, den akademiska världen, beslutsfattare och civilsamhället i vårt arbete med att skapa säkra system för alla trafikanter. Vi kommer att utveckla metoder och verktyg för att mäta vårt globala säkerhetsavtryck i kombination med utvecklingen av toppmoderna transportsäkerhetslösningar.

Läs mer