Volvokoncernens
akademiska partnerprogram

Det akademiska partnerprogrammet (APP) är ett långsiktigt strategiskt initiativ av Volvokoncernen som syftar till att möjliggöra koncernens vision. Avsikten med programmet är att sammanföra Volvokoncernens expertis och globala sammanhang för akademisk forskning och innovation på viktiga teknikområden. Programmet bidrar också till att globala team med högpresterande personer kan bildas genom att öka intresset för Volvokoncernen som arbetsgivare och förbättra tillgången till nyckeltalanger på den globala marknaden. 

Våra utvalda forskningspartner

Chalmers tekniska högskola

Göteborg, Sverige
Utvald partner inom forskning och talangrekrytering

 

Samarbetsområden:
Trafiksäkerhet och fordonsautomation
Framtida energieffektivitet
Material och tillverkning

Pennsylvania State University

State College, USA
Utvald partner inom forskning och talangrekrytering

 

Samarbetsområden:
Automation och intelligenta fordon
Effektiva energilösningar för hållbara transporter
Innovation och entreprenörskap för utveckling av transportlösningar

INSA Lyon

Lyon, Frankrike
Utvald partner inom forskning och talangrekrytering

 

Samarbetsområden:
Hållbara energieffektiva lösningar
Innovativ konstruktion och tillverkning
Digitalisering

Mälardalens universitet

Västerås/Eskilstuna, Sverige
Utvald forskningspartner

 

Samarbetsområden:
Inbäddade system
Systemutveckling inom produktion

Högskolan i Skövde

Skövde, Sverige
Utvald forskningspartner

 

Samarbetsområden:
Virtuell tillverkning
Processpunktsanalys
Människor inom tillverkning

Våra utvalda partner inom talangrekrytering och utbildning

Göteborgs universitet

Göteborg, Sverige
Utvald partner inom forskning och talangrekrytering

Pennsylvania State University

State College, USA
Utvald partner inom forskning och talangrekrytering

INSA Lyon

Lyon, Frankrike
Utvald partner inom forskning och talangrekrytering

Göteborgs universitet

Handelshögskolan
Göteborg, Sverige
Utvald partner inom talangrekrytering

EMLYON, Business School

Lyon, Frankrike
Utvald partner inom talangrekrytering

North Carolina State University

Raleigh, USA
Utvald partner inom talangrekrytering

Sophia University

Tokyo, Japan
Utvald partner inom talangrekrytering

Exempel på samarbete

Volvokoncernens partner på svenskt center för artificiell intelligens

AI Innovation of Sweden är ett nytt nationellt center vars mål är att påskynda innovationen och forskningen inom praktiskt tillämpad artificiell intelligens. Volvokoncernen är en av partnerna.

”AI är ett brett och komplext område”, säger Lars Stenqvist, CTO Volvo Group. ”Som partner bidrar våra AI-experter med sina kunskaper och får samtidigt tillgång till AI-kunskaper från hela det ekosystem av svenska partner och internationella experter som centret kommer samla.”

Läs hela artikeln här. 

Är du studerande?

Vi har mängder av möjligheter att erbjuda studerande världen över.