Nolltaxa i kollektivtrafiken skulle kunna minska klimatpåverkan och trafikstockningarna

UPPDATERING APRIL 2022: Runtom i världen kan människor som bor i städer, stora som små, dra fördel av en avgiftsfri kollektivtrafik. Det som för vissa kan tyckas omöjligt har redan uppnåtts i fler än 100 städer världen över och många fler är på gång!
Nolltaxa i kollektivtrafiken skulle kunna minska klimatpåverkan och trafikstockningarna

Kommentar från redaktören: Den här artikeln var ursprungligen publicerad av European Transport Forum (ETF), en plattform för öppen debatt om den europeiska transportsektorns framtid, för att sprida kunskap om aktuella mobilitetrelaterade ämnen. De åsikter som uttrycks här speglar nödvändigtvis inte Volvos officiella ställning i frågan.

Dessutom var den ursprungliga artikeln publicerad den 20 april 2020. Innehållet har omarbetats beträffande dess riktighet och omfattning.

I mars 2021 blev Luxemburg första landet i världen att erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik i hela landet för samtliga färdmedel: spårvagn, tåg och bussar. Nolltaxan gäller för såväl invånare och gränspendlare som turister. Genom att slopa avgiften för att resa kollektivt menar den luxemburgska regeringen att det inte bara löser problemet med att landet har fler bilar per 1000 invånare än något annat EU-land utan också uppmärksammar invånarna på landets miljöproblem samtidigt som investeringar görs i transportnätet för att det ska klara ett redan tilltagande antal resenärer.

Men vad kostar det inte? Att resa kollektivt i Luxemburg var inte särskilt dyrt. Taxan låg på 2 euro per resa eller 4 euro för ett endagsbiljett. De förlorade biljettintäkterna – 41 miljoner euro – räcker inte ens till att täcka 10 % av transportnätets driftkostnader på närmare 500 miljoner euro, och det ser den luxemburgska regeringen som relativt lite. Ändå är det viktigt att komma ihåg att ”… bara för att jag kallar det gratis resande betyder inte att ingen betalar för det”, sade François Bausch, som företräder Luxemburgs miljöparti déi Gréng, och antydde att det ju är skattebetalarna som får stå för kostnaden för de förlorade intäkterna.

Många fler länder tar efter Luxemburgs exempel och kan se de miljömässiga och sociala fördelarna med att ha en avgiftsfri kollektivtrafik. Den 1 oktober 2022 blir Malta andra landet i världen att införa nolltaxa i kollektivtrafiken för alla invånare. För att slippa böter från EU för höga luftföroreningar överväger nu även Tyskland att göra kollektivtrafiken avgiftsfri. Sedan 2021 erbjuder kollektivtrafikoperatören i Bryssel gratis resor för alla under 25 år. Staden Hwaseong i Sydkorea har också planer på att införa avgiftsfria transporter och byta ut flottan till miljövänliga alternativ som el- och vätgasdrivna fordon.

Men skulle gratis resor verkligen få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen? Att bara slopa biljettaxan leder inte per automatik till att människor känner att de vill byta ut sin bil mot bussen, spårvagnen eller tåget. Bland mycket annat behöver de som är trafikhuvudmän förbättra kollektivtrafiksystemen, fokusera på att optimera sträckor och destinationer och öka komforten i kollektivtrafiken för att locka fler resenärer. I framtiden bör de också överväga att göra om bilfiler till bussfiler, eliminera parkeringsmöjligheter och införa trängselavgifter som möjligen skulle kunna tvinga de privata bilägarna att resa kollektivt. 

ORIGINALARTIKEL 2020-04-20: Bilen är stark symbol för den personliga friheten. Men den bidrar också till klimatkrisen genom sina utsläpp av växthusgaser och stockar igen våra gator i städerna. Hur hanterar man bilens alla avigsidor?

I stadsmiljö finns det några alternativ, till exempel gångfartsområden, sänkt hastighet och trängselavgifter. Vissa förespråkare lovordar fördelarna med att cykla, åka sparkcykel, promenera och även arbeta hemifrån.

Avgiftsfri kollektivtrafik

 

Och det finns kollektivtrafik, som mycket effektivt kan minska antalet bilar på gatorna och som dessutom ofta trafikeras på egna vägar (spårvagnar och tåg förstås men även bussar i egna filer). Det kan vara dyrt att resa kollektivt. Beroende på land och stad kan alla biljetter och periodkort sammantaget trots allt bli en del. Så hur kan människor motiveras att åka buss eller ta tunnelbanan i stället?

Vissa myndigheter vågar ta steget fullt ut och erbjuder gratis kollektivresor för alla. Det är vad staden Dunkerque i Frankrike har gjort och Luxemburg planerar att göra i hela landet. I Dunkerque med omgivning har det varit gratis att resa kollektivt med buss sedan 2018 – även på busslinjen över gränsen till De Panne i Belgien. Dunkerques borgmästare Patrice Vergriete säger att det främst är av sociala skäl. Människor ska ha större frihet att kunna förflytta sig, framförallt i en stad där mer än var fjärde hushåll saknar egen bil. Att dessutom kunna resa hållbart gör det ännu förmånligare, tillägger han.

Fler städer i världen tar efter

Satsningen är en kombination av bättre infrastruktur och utökad linjetrafik. Bussnätet har byggts ut och fått egna bussfiler. Bussflottan har utökats och blivit stabilare. Även förarna har blivit fler och det finns trådlöst nätverk på bussarna. Och nya miljövänligare fordon som går på naturgas har köpts in.

Den avgiftsfria kollektivtrafiken sprider sig till alltfler städer världen över. 2013 blev Tallinn i Estland första huvudstaden i Europa att erbjuda avgiftsfria resor med buss, spårvagn och trådbuss.

I Luxemburg driver man ett ännu ambitiösare projekt. Det är med viss marginal Europas rikaste land per capita. Omkring 86 % av Luxemburgs alla hushåll äger bil (jämfört med 81 % i de franska storstadsområdena, 82 % i de belgiska och 78 % i de tyska), 8 % av hushållen äger tre bilar och 3 % äger fyra bilar eller fler. I staden Luxemburg bor runt 110 000 personer och ytterligare 400 000 pendlar dit för att arbeta. Enligt en undersökning från 2016 satt förarna fast i trafikstockningar i huvudstaden i 33 timmar i snitt.

I likhet med Dunkerque är skälet till den avgiftsfria kollektivtrafiken i Luxemburg inte i första hand att minska trängseln och utsläppen utan snarare sociala skäl, det vill säga för att minska klyftan mellan rika och fattiga. Men i Luxemburg återstår ganska mycket att göra för att kollektivtrafikens infrastruktur ska bli bättre. År 2025 ska 20 % fler personer kunna åka kollektivt och trafikstockningarna ha minskat.

Det kvarstår att se om Luxemburgs satsningar ger vad de lovar: att ojämlikheten i välstånd och bilanvändning minskar. Men den avgiftsfria kollektivtrafiken har inte bara mötts av okritiska röster. Bland kritikerna finns bland annat det franska transportarbetareförbundet UTP som menar att det ofta leder till ”brist på värde och i förlängningen brist på respekt”. Studier visar att systemen kan ha varierande resultat i olika städer och länder.

Men när världen ska ta itu med vår tids många utmaningar – från klimatkris till mobilitet och ojämlikheter – har gratis kollektivresor visat sig kunna vara en del av lösningen, åtminstone under vissa förutsättningar.