Upptäck möjligheterna med förnybara drivmedel för en hållbarare framtid

I takt med att världen går mot hållbarare drivmedelskällor har de förnybara drivmedlen dykt upp som ett lovande alternativ till de traditionella fossila bränslena. I den här artikeln tittar vi på vad förnybara drivmedel är för någonting och vilka fördelar de har att erbjuda oss för att få en renare miljö. Läs vidare och upptäck möjligheterna med biodrivmedel för en hållbarare framtid.

Vad är ett förnybart drivmedel för något?

Förnybara drivmedel framställs av organiskt material som till exempel växtmaterial, animaliska fetter eller matavfall. Bioetanol och biodiesel är två av de vanligaste typerna av förnybart biodrivmedel som används inom transportsektorn. Bioetanol framställs genom jäsning av socker från grödor som majs eller sockerrör medan biodiesel framställs genom en kemisk process som omvandlar vegetabiliska oljor och animaliska fetter till ett ersättningsmedel för diesel. En av de största fördelarna med att byta ut de traditionella fossila bränslena till biodrivmedel är att biodrivmedel genererar lägre koldioxidutsläpp och inte påverkar luftkvaliteten i lika hög grad.

Förutom att vara mer miljövänliga än fossila bränslen är en annan fördel med att använda förnybara biodrivmedel deras potential att minska beroendet av importerad olja. De kan också skapa arbetstillfällen inom jordbrukssektorn och energiproduktionen och därmed ge ekonomiska fördelar. Det är dock viktigt att poängtera att det även kan finnas negativa konsekvenser för miljön till följd av vissa framställningsmetoder som används för biodrivmedel, till exempel avskogning för odling av energiväxter eller utsläpp av gödningsmedel från vissa jordbruksmetoder för grödor som odlas enbart för produktion av drivmedel.

Typer av förnybara drivmedel

Förnybara drivmedel kommer från organiskt material såsom växter och djur, koldioxid eller kolmonoxid, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ till de fossila drivmedlen. Det finns olika typer av biodrivmedel tillgängliga i dag, till exempel:

  • Bioetanol: framställs genom jäsning av socker och andra grödor med stärkelser såsom majs, sockerrör och vete. Inom transportsektorn används bioetanol främst som ersättningsmedel för bensin.
  • Biodiesel: framställs av vegetabiliska oljor, animaliska fetter och återvunnet matfett från restauranger. Detta biodrivmedel brukar blandas med dieselbränsle och användas i dieselmotorer.
  • Biogas: framställs genom anaerob rötning av organiskt material såsom jordbruksavfall eller avloppsvatten. Biogas kan eldas för att producera el eller användas som drivmedel i fordon. Läs mer om biometan här nedan.
  • Elektrobränslen, ibland även e-bränslen, en klass av biosyntetiska bränslen, är en typ av drop-in-bränsle som ersättning för befintliga fossilbaserade drivmedel. Elektrobränslen framställs genom att använda infångad koldioxid eller kolmonoxid tillsammans med vätgas som framställs med hållbara energikällor såsom vind-, sol- och kärnkraft. Denna typ av drivmedel har potential att minska utsläppen i betydande grad samtidigt som de är lämpliga att använda i förbränningsmotorer.

Förnybara drivmedel har många fördelar i jämförelse med konventionella bränslen, till exempel att de minskar utsläppen av växthusgaser och förbättrar luftkvaliteten. I takt med att vi övergår till hållbarare och miljövänligare alternativ kan de här drivmedlen bli en lovande lösning på världens beroende av fossila bränslen samtidigt som de kan tillgodose våra energibehov.

Ekonomiska fördelar

Biodrivmedlen har många ekonomiska fördelar som gör dem till ett värdefullt alternativ till de traditionella fossila bränslena. Det här är några av fördelarna:

  • Har potential till kostnadsbesparingar i jämförelse med de traditionella fossila bränslena: Biodrivmedel kan ofta framställas till lägre kostnad än konventionella drivmedel vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för företag och konsumenter som vill spara in energikostnader.
  • Nya arbetstillfällen kan skapas inom biodrivmedelsindustrin: Med en ökad efterfrågan på biodrivmedel ökar också behovet av arbetskraft inom jordbruk, teknik och transport.
  • Energisäkerheten och oberoendet av importerad olja ökar: Många biodrivmedel kan produceras lokalt eller inom landet och på sätt bidra till minskat beroende av importerad olja och öka den nationella energisäkerheten.

Genom att använda biodrivmedel i stället för de traditionella fossila bränslena kan företag i fordonsbranschen inte bara bidra till hållbara transporter utan också vinna flera ekonomiska fördelar.

Volvokoncernens tredelade strategi

Utöver de alternativa sätten att köra fordon och driva maskiner utan utsläpp från avgasrör – alltså med laddningsbara batterier eller elgenererande vätgasdrivna bränsleceller i stället – måste det finnas en hållbar lösning för redan befintlig teknik. Med det menar vi förbränningsmotorn. För att verklig förändring ska till måste innovation både finnas tillgänglig och vara hållbar.

I det avseendet har vi mycket att vinna på om vi använder biodrivmedel. Det ger oss en möjlighet att minska utsläppen direkt under tiden vi utvecklar elektrifieringen. För närvarande kan drygt 50 % av alla tunga transporter elektrifieras. För de åkerier som inte kan köra sina transporter med batteridrivna eller vätgasdrivna elfordon ännu på grund av last, avstånd, infrastruktur eller laddtider, erbjuder alltså biodrivmedel en hållbar lösning. All transport kommer inte heller att vara elektrisk i framtiden och en elektrifiering av hela fordonsbeståndet kommer ta tid.

Vi vill hjälpa våra kunder att fortsätta driva sina företag så som de gör i dag – om det är det de vill – men på ett säkert, hållbart och produktivare sätt. Hur än deras verksamhet ser ut. För många är alltså de icke-fossila drivmedlen som kan göra förbränningsmotorn hållbarare ett bra alternativ i rätt riktning – och något som snabbt kan börja användas.

Läs mer om våra hållbara lösningar

Läs mer om tekniken bakom batteri- och vätgasbränslecellsdrivna elfordon

Upptäck alla våra batteridrivna ellastbilar, elbussar och elektriska anläggningsmaskiner

På Volvokoncernen tror vi att batteridrivna elfordon kommer vara en viktig del av våra system för transporter, resande och byggindustri i framtiden.

Ta reda på mer om hur vi arbetar med batteridrivna elfordon genom att klicka på bilderna nedan.

Form background image

Prenumerationstjänst