Samarbete för grönt stål mellan Volvokoncernen, SSAB och Ovako

I det ständiga sökandet efter nya sätt att minska klimatpåverkan finner Volvokoncernen nya lösningar och tänker bortom det traditionella för att identifiera nya partnersamarbeten. Ett område som varit föremål för detta är fordonstillverkningen, vilket lett fram till nya spännande samarbeten med partner inom stålindustrin – Ovako och SSAB.

Under 2020 framställdes 1,87 miljoner ton råstål (pdf, 1738 kB) i världen, varav 16 % var för transportsektorn. Med tanke på att stål och gjutjärn står för omkring 70 % av en lastbils vikt – och denna andel är ännu högre för Volvos anläggningsmaskiner – blir nästa naturliga steg på vår resa mot nettonoll produktionen.

Samarbetet för grönt stål går ut på att ta fram världens första fossilfria fordon tillsammans med SSAB och bli den första OEM-tillverkaren som använder överskottet av fossilfri vätgas från Ovako att driva bränslecellsfordon med.

I samarbete med SSAB banar Volvokoncernen vägen för ett hållbarare transport- och infrastruktursystem in i framtiden genom utveckling, serietillverkning och kommersialisering av världens första fordon tillverkade av fossilfritt stål. De företag som förbundit sig att begränsa sitt klimatavtryck och fasa ut användandet av fossila bränslen har inget annat val än att söka sig utanför sin egen verksamhet för att hitta förbättringsmöjligheter uppströms och nedströms i försörjningskedjan. Genom att kräva bättre och hållbarare produkter kan vi vara den drivande kraften som leder till förändring.

Martin Lindqvist, vd för SSAB, Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för inre marknaden, Marcus Hedblom, vd för Ovako Group, och Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen, under evenemanget för samarbete för grönt stål den 13 oktober.
Marcus Hedblom, vd för Ovako Group, och Lars Stenqvist, Chief Technology Officer, Volvokoncernen.

Tillsammans med stålproducenten Ovako, i ett annat samarbete, det första i sitt slag i världen, ska Volvokoncernen använda överskottet av grön vätgas som produceras som en del av Ovakos tillverkningsprocesser att driva koncernens bränslecellsfordon med. Detta säkerställer inte bara att allt överskott av vätgas tas till vara utan också att kostnadseffektiviteten som uppnås genom att återvinna denna biprodukt och omvandla den till energi även kommer kunderna till del. Som ett led i detta samarbete kommer en tankstation för vätgas anläggas utanför Ovakos fabrik i Hofors med den överskottsvätgas som används för att driva Volvos nästa generations lastbilar. På Volvokoncernen ser vi att vätgasen har en viktig roll i vår omställning till elektrifiering med bränslecellskraft för fjärrtransporter och tunga fordon. Grön vätgas kan också spela en roll som fossilfritt drivmedel till förbränningsmotorer.

Volvo Lastvagnar börjar nu använda fossilfritt stål i delar av sitt program. Stålet produceras av det svenska stålbolaget SSAB och kommer till en början ingå i Volvo Lastvagnars tunga helelektriska fordon: Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX. Fossilfritt stål från SSAB produceras med en helt ny vätgasbaserad teknik, vilket betyder att det påverkar klimatet mycket mindre än stål framställt på konventionell väg. Stålindustrin i världen står för en ansenlig andel av industriutsläppen. Denna nya metod utgör en viktig milstolpe för tillverkningen och är en som vi på Volvokoncernen verkligen vill stötta och vara med att utveckla. Stål framställt med vätgas börjar användas i ramskenorna, lastbilens grundstomme som alla övriga huvudkomponenter monteras på. I takt med att tillgången på fossilfritt stål ökar kommer mängden som används i en lastbils konstruktion också att öka.

Fossilfritt stål används i dag i vissa Volvolastbilar, till exempel som en del av ramskenorna (se bilden här).
En A30G-dumper tillverkad av fossilfritt stål.

I juni 2022 blev Volvo Anläggningsmaskiner första tillverkaren i världen att leverera en anläggningsmaskin byggd av fossilfritt stål till en kund. Maskinen – en A30G-dumper – överlämnades till NCC, partner till Volvo sedan lång tid, i samband med FN:s klimatmöte +50 i Stockholm. Det var endast nio månader efter att det första konceptfordonet av fossilfritt stål presenterades och visar hur snabbt innovation kan utvecklas till verkliga lösningar när företag i hela värdekedjan går ihop för att åstadkomma förändring. SSAB levererade stålet som användes i fordonet.  

Nya partnersamarbeten för att ta itu med klimatförändringar

Samarbetet för grönt stål är ett steg i Volvokoncernens ambition att minska koldioxidutsläppen på alla områden inom verksamheten. De som skapar förändring har förmågan att gå före andra genom innovativa och välorganiserade samarbeten som resulterar i den nödvändiga förändringen. De kan också sätta en standard som kan användas av andra organisationer runtom i världen.

Frågor och svar

Tack vare det här samarbetsavtalet med SSAB kan vi som första tillverkaren av nyttofordon börja byta ut delar av det stål som används i våra produkter i dag till delar av fossilfritt stål. Den 13 oktober presenterade vi världens första fordon (eller produkt) som tillverkats av fossilfritt stål. Volvokoncernen har förbundit sig till klimatmålen i Parisavtalet och ska verka för att fasa ut användandet av fossila bränslen i transportsektorn. En del av den omställningen är att börja byta ut material i våra fordon till fossilfria alternativ.

Det kommer vara en successiv övergång inom hela vårt produktsortiment. Första produkten vi har tagit fram och presenterat är en dumper tillverkad av fossilfritt stål. Under 2022 kommer vi presentera fler fordon av fossilfritt stål.

Vårt mål är att börja tillverka fordon av fossilfritt stål senare i år. Första fordonen kommer vara testfordon. Vi planerar att leverera de första fordonen av fossilfritt stål till kunder i början av 2022.

Fossilfritt stål framställs i en annan process med teknik som använder fossilfri el och vätgas i stället för kokskol. På så sätt elimineras utsläppen av koldioxid från fossila källor. Men det kommer fortfarande finnas kol som legeringselement i stålet men det orsakar inga utsläpp av koldioxid från fossila källor.

Samarbetet med Ovako gör det möjligt för Volvokoncernen att få tillgång till fossilfri vätgas och även lära sig mera om vätgas och vilka möjligheter som finns med den här tekniken. Med denna tekniska lösning kan vätgas framställas kostnadseffektivt i stor skala, vilket är något som transportbranschen kan dra fördel av. Vi kommer ha en tankstation på plats i Hofors som gör det möjligt för oss att börja testköra våra vätgasdrivna elektriska bränslecellslastbilar om ett par år.

Med den här tekniska lösningen kan högtemperaturprocesser köras i stålproduktionen med fossilfri vätgas och syrgas i stället för med fossila bränslen. Med ett större behov av syrgas än vätgas i stålindustrin finns det goda möjligheter för en kostnadseffektiv och storskalig användning av vätgas på andra områden, till exempel för fossilfria transporter med bränslecellsfordon.

Både batteridrivna elfordon och elfordon med bränsleceller kommer behövas för att vi ska kunna fasa ut användandet av fossila bränslen inom transportsektorn. Elfordon med bränsleceller kommer behövas för de riktigt långa fjärrtransporterna. Ett elfordon med bränsleceller kan erbjuda en längre körsträcka och en snabb tankning.

Läs mer om samarbetet för grönt stål