Onze nieuwste aanwinst: De Tech-Set

Ampère, volt, lading, spanning, weerstand, enzvoort herken je waarschijnlijk nog van uit het middelbaar. Toch zijn dit begrippen waarmee een groot deel van onze medewerkers geconfronteerd worden.

Eind september - oktober hebben we voor een specifieke doelgroep werknemers enkele peilingstesten afgenomen. De peilingstesten dienen om ontwikkelingsdoelen te definiëren naar medewerkers die werken met volgende thema's: elektriciteit, elektronica, sensonen, netwerken, meettechnieken, elektrisch schema's lezen en tenslotte foutzoeken.

Door de recente peilingstest blijkt dat toch een aantal van onze medewerkers door hun specialisatie wat basiskennis technologie vergeten is. Echter blijkt door de toekomstige uitdagingen van onze sector dat de basiskennis nu net zo belangrijk is.

In samenwerking met TEO hebben wij onze eigen Tech-Set ontwikkeld. De Tech-Set is een didactische koffer die samen met het leerplatform van TEO wordt gebruikt. Door behulp van deze tool kunnen we bepaalde profielen gaan reskillen en upskillen zodanig dat hun competenties beter aansluiten bij toekomstige (persoonlijke/professionele) uitdagingen. Zo hoeft een medewerker niet altijd een 4/8 uur durende opleiding te volgen en kunnen ze dit meer naargelang hun eigen tempo doen.

Sinds eind november zijn enkele van de medewerkers opgestart met onze nieuwste aanwinst, zij zullen gedurende enkele maanden zich bezig houden met basiskennis van elektriciteit, elektronica en sensoren.