Een voertuig trainen

Autonome voertuigen zullen binnenkort ingeburgerd zijn op onze wegen. Naarmate voertuigen overgaan van autonome functies, zoals rijstrookbewaking en noodremsystemen, naar zelfrijdend verkeer, moeten ze steeds 'slimmer' worden, dus moet de training verfijnder zijn. Bedrijven als Annotell kunnen daarbij helpen.

“We werken samen met teams voor machineleren in de automobielindustrie”, zegt Oscar Petersson, CEO van Annotell, een hightech start-up en een van de partners van Volvo die te vinden zijn bij CampX.

Autonome voertuigen hebben kunstmatige intelligentie, AI of machineleren nodig. Dit heeft op zijn beurt twee dingen nodig, een algoritme voor machineleren en trainingsgegevens.

Wanneer je de AI leert hoe de omgeving geanalyseerd moet worden en hoe gehandeld moet worden op basis van wat waargenomen wordt, geef je veel voorbeelden. Volvo maakt een enorm aantal foto's van de verkeersomgeving. Vervolgens moeten de foto's geannoteerd worden, wat erop staat moet dus beschreven worden aan de AI.

Dat is wat wij doen. Elke pixel vertegenwoordigt informatie en we hebben online tools voor het annoteren of classificeren van deze informatie. Wanneer het materiaal geannoteerd is, worden dit trainingsgegevens genoemd, die onze klanten dan kunnen gebruiken om hun algoritmen te trainen.

Het klinkt misschien een stuk eenvoudiger dan het is. In werkelijkheid is het erg complex. De vereisten voor trainingsgegevens worden steeds strenger en de toegang tot trainingsgegevens van hoge kwaliteit is een knelpunt in de automobielindustrie.

Om het nog ingewikkelder te maken, zal een verkeersomgeving nooit door twee personen op precies dezelfde manier geïnterpreteerd worden. Wanneer ligt er bijvoorbeeld te veel sneeuw op de weg om te rijden? Welke pixel van de afbeelding markeert het einde van de weg en het begin van de berm?

“De wereld is complex en wij mensen interpreteren de wereld heel anders. Ons doel is om onze klanten te ondersteunen om overeen te komen hoe de wereld geïnterpreteerd moet worden, en die overeenkomst vervolgens over te dragen naar hun algoritmen door grote hoeveelheden consistente trainingsgegevens te produceren”, zegt Oscar Petersson.

Maak kennis met anderen bij CampX

Innovatie omvat een brede waaier van vaardigheden. 

Contact opnemen

Bent u of is uw bedrijf geïnteresseerd in meer informatie over CampX van de Volvo Group?