SUPERvisor bij Volvo Group? SUPER uitdagend en leerrijk

Michael en Pieter zijn jonge, ambitieuze mensen die zorgen voor een frisse wind door Volvo Group in Gent. Als Supervisors hebben ze de dagelijkse taak om een team aan te sturen, te coachen en ervoor te zorgen dat hun medewerkers zich goed voelen. Gemakkelijk? Niet altijd. Veelzijdig en uitdagend? Zonder twijfel!
Pieter-Michael

Welk traject heb je al doorlopen bij Volvo Group?

Michael: Ik ben in november 2020 gestart en kreeg meteen een peter toegewezen. Van hem heb ik heel veel geleerd. Zo vernam ik meer over het specifieke takenpakket van een werkleider, en leerde hij me de kneepjes van het vak. Door een aankomende productiestijging ben ik toen vrij snel overgestapt naar een andere zone, waar ik initieel begon met een aantal werkposten per shift. Vandaag staan er meer werkposten op de teller shift, wat zich met reserven en teamleiders erbij vertaalt in een grotere groep arbeiders, toch wel een grote verantwoordelijkheid.

En jij Pieter, hoe ben jij gebotst op de vacature van Supervisor?

Pieter: Ik ben in augustus dit jaar gestart. Ik moet zeggen dat ik tijdens mijn zoektocht naar een job initieel niet heb stilgestaan bij een leidinggevende functie. Het is pas toen ik de vacature ging lezen dat ik merkte dat de rol mij aansprak. Mijn vader is garagehouder dus ik ben opgegroeid in de automobielindustrie, dat helpt natuurlijk wel. Daarnaast heb ik altijd een sterke interesse gehad voor mechanica en techniek. Het leidinggevend gedeelte is iets dat ik echt geleerd heb on the job.

Wat heb je de voorbije periode geleerd?

Michael: Dat de hoofdprioriteit steeds tweedelig is. Enerzijds hebben we bij Volvo steeds oog voor het welzijn van onze operatoren. Anderzijds moet de productielijn draaien en moeten we aandacht hebben voor kwaliteit en veiligheid. De combinatie van beide is uitdagend: een dag telt x-aantal uren waarin resultaten gehaald moeten worden. Het spreekt voor zich dat resultaten slechts behaald worden wanneer iedereen zich goed voelt in mijn team.

Hoe ga je om met eventuele conflicten in het team?

Michael: In conflictsituaties laat ik iedereen zijn zegje doen en neem ik ook de mensen er rond mee in het verhaal. In zulke situaties ben ik wel eens de bemiddelaar die ervoor zorgt dat de emmer niet overloopt (lacht). Binnen Volvo hebben we een aantal vertrouwenspersonen waarbij elke werknemer terecht kan. Deze mensgerichte aanpak weerspiegelt ook zeker de bedrijfscultuur van Volvo. We hebben continu aandacht voor het welzijn van onze werknemers.

Is je job veelzijdig? Heb je bepaalde gewoontes?

Pieter: Onze job is zeker voldoende gevarieerd. Natuurlijk hebben we een aantal dagelijkse routines. Zo begroet ik dagelijks de mensen op lijn en spreek ik hen rechtstreeks aan. Nadien ga ik afrapporteren over wat zich de dag ervoor heeft afgespeeld binnen mijn zone. Ik vind menselijk contact heel belangrijk, daarom ga ik steeds in persoon kijken waar zaken opgelost moeten worden of waar opportuniteiten kunnen worden benut.

Wat maakt jullie een goede supervisor?

Pieter: Ik ben stressbestendig. Als zich bijvoorbeeld op korte termijn een aantal positieve coronagevallen voordoen binnen mijn zone, dan kan dit tot crisissituaties leiden waarin ik kort op de bal moet spelen. We moeten de productielijn proberen zoveel mogelijk draaiende te houden dus als er plots arbeidstekorten opduiken, moet ik het hoofd koel kunnen houden en snelle beslissingen kunnen maken.  

Michael: Ik ben goed in probleemoplossend denken. Er doen zich vaak onvoorziene situaties voor waar je het belangrijke van het onbelangrijke moet kunnen onderscheiden. Daarnaast probeer ik er elke dag voor te gaan met volle goesting en overtuiging. Mijn inzet straalt zich dan ook af op het volledige team, daar doe ik het voor.

Vind je dat er voldoende aandacht is voor groei? Heb je zelf de ambitie om te groeien?

Michael: Absoluut. Er zijn heel veel mogelijkheden om intern door te groeien. Die boodschap kreeg ik reeds van in het begin mee: als je je best doet en zijn de resultaten ernaar, dan is er héél veel mogelijk. Of ik ambitie heb om te groeien? Absoluut, dus wat dat betreft zit ik heel goed bij Volvo, “the sky is the limit” (lacht).

Welke tip geef je aan mensen die solliciteren voor een rol als Supervisor?

Pieter: Ga ervoor! Het is een unieke kans om dit avontuur te mogen meemaken. Een team leiden van 55 man is uitdagend, dat kan ik niet ontkennen. Desalniettemin is elke dag erg leerrijk waar ik buitengewoon veel voldoening uithaal.


Ben je geïnspireerd door dit verhaal en kan je niet wachten om aan de slag te gaan bij Volvo? Solliciteer nu op één van de openstaande vacatures via

https://www.volvogroup.be/nl-be/careers.html