Automatiserad avsyning av gjutformar

Bakgrund
På Volvo Powertrain i Skövde investerar vi 1.6 miljarder kronor i vårt gjuteri. En del av denna investering är att automatisera avsyning av sandformarna som motorblock och cylinderhuvud gjuts i. Sandformen måste ha rätt geometri, men också har rätt ytstruktur och sanden måste vara rätt bunden så den inte faller samman av den 1400 °C gjutjärnssmältan när den hälls i formen. Detta kombinerade problem är inte löst och avsyningen sker därför idag helt manuellt. Det finns troligen ingen färdig existerande lösning på marknaden.
Syfte
Syftet med arbetet är att analysera problemet och skanna marknaden på tillgängliga lösningar och beskriva deras styrkor och svagheter. Sedan att välja någon eller några av dessa lösningar och genomföra praktiska försök i vårt gjuteri samt tekniskt utvärdera metodernas egenskaper och utvecklingspotential. Vi tror att det krävs en kombination av geometrisk dimensionsmätning (kanske laserskanning) och bildanalys.
Mål
  • Beskriva problemet i en teknisk specifikation
  • Dokumentera olika tekniska lösningar och de leverantörer som tillhandahåller dessa lösningar för de olika delproblemen
  • Genomföra en riskanalys av de valda lösningarna
  • Välja någon/några lösningar och genomföra en experimentell utvärdering i vårt gjuteri
  • Ge utökad kvalitet för avsyning i vår nuvarande process
Genomförande
Vi söker två examensarbetare på civilingenjörs eller mastersnivå, alternativt kan högskoleingenjörer med relevant bakgrund beaktas. Arbetet startas efter överenskommelse med målet att avsluta innan sommaren 2020.
Ansökningstid: Ansökningar utvärderas löpande. Annonsen tas ner 2020-01-31
Start Datum: Snarast
Antal Studenter: 1-2
Kontaktpersoner: Jonas Åberg, 0500-788155
Ansökan via Volvos hemsida:
Exjobbsportal Volvo

About Us

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer under de ledande varumärkena Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus och Volvo Penta.

Volvo Group Trucks Operations utför all produktion av koncernens motorer och växellådor och all produktion av Volvo-, Renault- och Mack-lastbilar. Organisationen ansvarar för att förse koncernens kunder med reservdelar och för att konstruera, driva och optimera logistik- och försörjningskedjan för alla varumärken, produktionsanläggningar och distributionscenter där Volvokoncernen bedriver verksamhet. Hos Volvo Group Trucks Operations blir du en del av ett sammansatt team med mycket skickliga yrkesmänniskor som arbetar med passion, litar på varandra och inte räds förändringar för att ligga steget före. Vi gör våra kunder till vinnare.

We want to get to know you

Application Process

Apply

An email confirmation will be sent as soon as you submit your application. After this, it is still possible to update your personal profile.

Interview

If selected for an interview, you will be contacted with information about the following process steps: second interview, assessments and references.

Selection

All candidates will be notified when a final candidate is selected for the job. You can choose for us to keep your resume in our database and activate a search agent that will look for other jobs that match your profile.

Introduction

When you begin your employment, you will receive an introduction to help you quickly become part of the team and start working with your tasks in the best possible way.

Testimonials

Similar Jobs