Të drejtat e subjektit të të dhënave

Të drejtat tuaja të mbrojtjes së të dhënave

Ju keni të drejtën të kërkoni akses në të dhënat tuaja personale. Ju gjithashtu keni të drejtën të kërkoni që VOLVO të korrigjojë ose të fshijë të dhënat tuaja personale ose të kufizojë përpunimin e tyre. Ju gjithashtu mund të kundërshtoni përpunimin nga ana e VOLVO të të dhënave tuaja personale ose të kërkoni mbartshmërinë e të dhënave.

Por, ju lutemi vini re se VOLVO mund të mos jetë gjithmonë i detyruar të respektojë një kërkesë për fshirje, kufizim, kundërshtim ose mbartshmëri të të dhënave. Vlerësimi do të bëhet sipas rastit për detyrimet ligjore të VOLVO dhe përjashtimet nga këto të drejta.

Për të ushtruar një prej të drejtave tuaja, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm.

Kur të keni plotësuar formularin, ju lutemi dërgojeni te Zyra e GPO-së (Nëpunësit të mbrojtjes së të dhënave), me postë ose me email. Mos harroni të bashkëngjisni dokumentet që vërtetojnë identitetin tuaj.

Adresa për të dërguar kërkesën tuaj:

  • Email: gpo.office@volvo.com
  • Postë
         -  AB Volvo
         -  Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Göteborg, Sweden

Për pyetje në lidhje me dërgimin e një kërkese, ju lutemi kontaktoni me Zyrën e GPO-së me:

 

English-Anglisht ; Dutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ; Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-ΕλληνικάHungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська