ประเทศไทย – ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร

Click here to access English version.

วันและเวลาที่เปิดทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 11:30 น. และ 12:30 – 17:30 น.

หน่วยงานบัญชีจ่าย (PtP) – บริษัท ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ จำกัด

อีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้: adm [dot] gbsapthailand [at] volvo [dot] com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105517004163

หน่วยงานบัญชีจ่าย (PtP) – บริษัท ทีเอ็มบีพี จำกัด

อีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้: adm [dot] gbsapthailand [at] volvo [dot] com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105549001500

หน่วยงานบัญชีจ่าย (PtP) – บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้: group.p2pth04@volvo.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105533032851

สิ่งที่จำเป็นต้องระบุเพื่อให้การตอบคำถามได้รวดเร็ว มีดังนี้:

• ชื่อบริษัทที่แจ้งหนี้มา (ชื่อบริษัทที่ออกใบแจ้งหนี้)
• ชื่อผู้ขายสินค้าและบริการ/รหัสผู้ขาย/เลขที่ผู้ขาย
• ชื่อบริษัทของท่าน

Purchase to pay contact center feedback

Help us to get better

Give us your valuable feedback

Give your feedback