AB Volvo announces repurchase of 500,000 B shares and 15,000 A shares

Further to the decision taken by AB Volvo's Board of Directors on June 17, 2004, regarding repurchase of own shares, AB Volvo has, on Friday, February 11, acquired 500,000 series B shares. The shares were traded between SEK 298.50 and 301.50 with an average price of SEK 300.30 and 15,000 series A shares. The shares were traded between SEK 288.50 and 291.50 with an average price of SEK 290.23.
On June 17, 2004, the Board of AB Volvo decided to acquire through purchase on Stockholmsbörsen (Stockholm Exchange) a maximum of 22,076,045 Series A and/or Series B shares, however, not to exceed a total purchase amount of SEK 4,300,000,000.

After the repurchase, AB Volvo is in possession of a total of 7,090,246 series A shares and 24,815,797 series B shares. The total number of shares in AB Volvo consists of 138,604,945 series A shares and 302,915,940 series B shares.

February 14, 2005

For further information, please contact:

Media Relations: Mårten Wikforss, +46 66 11 27 or +46 705 59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell, +46 31 66 11 91 or +46 705 59 10 91

...........................................................................................................................

AB Volvo återköper 500 000 B-aktier och 15 000 A-aktier

Med stöd av ett styrelsebeslut den 17 juni 2004 gällande aktieåterköp har AB Volvo under fredagen den 11 februari förvärvat 500 000 aktier av serie B. Aktierna handlades i intervallet 298,50 till 301,50 SEK till en snittkurs av  300,30 SEK samt 15 000 aktier av serie A. Aktierna handlades i intervallet  288,50 till 291,50 SEK till en snittkurs av 290,23 SEK.


AB Volvos styrelse beslutade den 17 juni 2004 genom utnyttjande av bolagsstämmans återköpsmandat att över Stockholmsbörsen förvärva högst 22 076 045 egna aktier av serie A och/eller serie B, dock maximalt till en sammanlagd köpeskilling om 4 300  000 000 SEK.

AB Volvo äger efter återköpet totalt 7 090 246 aktier av serie A och 24 815 797 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i AB Volvo uppgår till 138 604 945 aktier av serie A och 302 915 940 aktier av serie B.

2005-02-14

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell, 031-66 11 91, 0705-59 10 91