UAW rejects new agreements with Volvo Trucks North America

Volvo Trucks North America, Inc., announced that employees represented by the United Auto Workers yesterday rejected two of three tentative labor agreements covering approximately 2,800 members of UAW Local #2069 at the New River Valley, VA, plant. Volvo Trucks North America and the UAW have agreed that the plant will continue to operate under the terms of the agreements that expired on February 1, 2005, as negotiations on new contracts continue.
The union rejected a tentative "universal" agreement covering issues common to both salaried and hourly workers at the plant, and a tentative local agreement covering just hourly workers. A separate local agreement covering only the plant's approximately 190 salaried workers was approved.

Negotiations began on December 6, 2004, and the negotiating teams reached tentative agreements, subject to ratification by the local bargaining units, on February 1, 2005.

February 14, 2005

For further information, please contact

Jim McNamara, Volvo Trucks North America, +1 336 393-2143
or
Mårten Wikforss, +46 31-66 11 27 or +46 705-59 11 49

......................................................................................................................

Amerikanska bilindustrifacket UAW avvisade avtalsförslag

Det amerikanska fackförbundet för bilindustriarbetare, United Auto Workers, UAW, avvisade igår två av tre preliminära avtalsförslag för sammanlagt 2 800 av dess medlemmar vid Volvo Lastvagnars fabrik i New River Valley, Virginia, USA. Volvo Trucks North America och UAW har enats om att produktionen vid fabriken skall fortsätta under det gamla avtalet under tiden förhandlingar om ett nytt avtal pågår.

UAW avvisade ett preliminärt, generellt avtalsförslag som reglerade villkoren för både tjänstemän och arbetare samt ett avtalsförslag som omfattade enbart arbetare. Ett separat, lokalt avtal som gäller enbart anläggningens cirka 190 tjänstemän godkändes dock. Förhandlingarna mellan Volvo Trucks North America och UAW startades den 6 december förra året och förhandlingsdelegationerna träffade den 1 februari i år de preliminära avtal som nu avvisats av UAW.

2005-02-14

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49