Mont Blanc trial: Hearing concerning the Volvo truck is over

The part of the hearing dedicated to the Volvo truck involved in the Mont Blanc Tunnel fire of March 1999 ended on Monday at the criminal trial in Bonneville. "The theory presented by expert Vigier is completely inconsistent," Lars Lidman, Executive Vice President and General Counsel told the Court. "We are convinced that the cause of the fire was due to an accidental oil leakage and not a design or manufacturing error."
The part of the hearing concerning the Volvo truck which was involved in the tragic accident of March 24 1999 in the Mont Blanc tunnel was concluded on Monday with a closing statement by Lars Lidman. "We at Volvo express our deepest condolences to those who have lost members of their families and we are very sorry that it was a Volvo Truck which was involved in the fire." Lidman said. "After carefully considering the two theories presented by experts Vigier and Martin, it is our opinion that Vigier's theory of the cigarette butt is completely inconsistent with recorded facts and that an air filter fire as the cause of this accident is impossible. It is our firm belief that it was an accidental oil leakage that caused the fire."

Volvo's technicians clarified the fact that none of the changes carried out on FH12 trucks have any relation whatever to the Mont Blanc tunnel accident, but are part of the company's ongoing quality and safety improvement measures. "We make more than 700 changes to our engines each year in order constantly to enhance their performance and make other feature improvements, in particular with respect to fuel consumption and environmental issues," Olof Hägglund, Technical Adviser to the Legal Counsel told the Court. "The changes mentioned by expert Vigier were not made as a consequence of the Mont Blanc tunnel accident and were implemented at different times - some even before the Mont Blanc accident."

Allegations that the company has withheld information from the investigating experts were vigorously refuted by Volvo Truck Corporation's lawyer Pierre Bechmann. "Expert Vigier received answers to every question he raised," stated Bechmann. "Mr. Vigier also received four invitations from Volvo to visit their Headquarters in Sweden in order to obtain full access to files and information."

Lars Lidman concluded: "We are confident that the hearing has helped clarify the situation surrounding the accident and we will continue to do everything in our power to support the Court's efforts in this respect."

February 23, 2005

For further information, please contact:
Claes Claeson, Media Relations Volvo Trucks, +46 31 663908 or +46 708 36 39 08

.................................................................................................................................

Utfrågningen om Volvo-lastbilen avslutad vid Mont Blanc-rättegången i Bonneville

Den del av rättegången som behandlar Volvo Lastvagnars eventuella inblandning i Mont Blanc-olyckan har nu avslutats i franska Bonneville.


“Den teori som presenterats av experten Vigier är fullständigt motsägelsefull och  stämmer inte alls överens med varken fakta eller gjorda observationer ”, säger Lars Lidman, chefsjurist på Volvo Lastvagnar. “Vi är övertygade om att orsaken till branden är ett oljeläckage och inte ett konstruktions- eller tillverkningsfel”, fortsätter han.

Utfrågningen kring den Volvo-lastbil som var inblandad i den tragiska olyckan den 24 mars 1999 avslutades häromdagen med ett slutanförande av Lars Lidman.

“Vi på Volvo Lastvagnar sänder våra varmaste tankar till de som förlorade sina familjemedlemmar och vi beklagar djupt att det var en Volvo-lastbil som var inblandad i branden”, sa Lars Lidman.

“Efter att ha noggrant jämfört de två olika teorier om hur branden kan ha uppstått är det helt uppenbart att den sk cigarettfimps-teorin, som presenterats av Vigier, är fullständigt motsägesfull och inte alls stämmer överens med varken fakta eller gjorda observationer i tunneln och en luftfilterbrand kan därför uteslutas. Vi är övertygade om att det var ett oljeläckage som orsakade branden.”

Volvos tekniker har i rätten klarlagt att de produktförändringar, som har gjorts i senare lastbilsmodeller av Volvo FH12, inte har något samband med olyckan i Mont Blanc-tunneln. Det handlar i stället om ett normalt förbättringsarbete för att ytterligare höja  kvaliteten och säkerheten i fordonen.

“Vi gör mer än 700 ändringar i våra motorer varje år för att ytterligare förbättra såväl prestanda som egenskaper, framför allt när det gäller bränsleförbrukning och miljöaspekter,” berättade Olof Hägglund, teknisk rådgivare åt chefsjuristen vid Volvo Lastvagnar, för rätten i Bonneville.

“De förändringar  som Vigier har nämnt under rättegången är inte på något sätt en konsekvens av Mont Blanc-olyckan. Dessutom infördes dessa ändringar vid olika tidpunkter – några till och med före olyckan.”

Anklagelser om att företaget har undanhållt information från de undersöknade experterna har konsekvent avfärdats av Volvo Lastvagnars franske jurist Pierre Bechman.

“Vigier har fått svar på alla frågor han har ställt”, fastslog Pierre Bechmann.

“Han har också vid fyra tillfällen blivit inbjuden till Volvo Lastvagnars huvudkontor i Sverige för att få full tillgång till alla dokument och relevant information.”

Lars Lidman sammanfattade utfrågningen av Volvo Lastvagnar:

“Vi är övertygade om att rättegången kommer att klarlägga omständigheterna kring olyckan och vi kommer även fortsättningsvis att göra allt för att stödja rätten i detta arbete”.


2005-02-23

För ytterligare information, kontakta Claes Claeson, Volvo Lastvagnar, tfn 031-663908 eller 0708-36 39 08