Volvo Penta expands plant in China

Volvo Penta is expanding its Chinese engine plant, resulting in an increase in production capacity to about 10,000 engines annually.
The plant, located in Wuxi, about 100 kilometers west of Shanghai, is jointly owned by Volvo Penta and its Chinese partner, Wuxi Diesel Engine Works.

Inaugurated in the beginning of 2000, the plant assembles diesel engines delivered as CKD kits, primarily from Volvo's engine plant in Skövde, Sweden. Certain local components are also included in production.

In pace with Volvo Penta's successes in China, operations have been gradually expanded. The new plant premises were formally opened after New Year 2005, which means that the plant floor space now amounts to about 7,000 square meters. The plant, which has been operating at full capacity in recent years, now has a capacity of 10,000 engines annually.

Production involves diesel engines used in industrial applications, mainly generator sets, as well as in various types of workboats and passenger vessels.

January 14, 2005

For further information, please contact Mats Edenborg, AB Volvo Penta, phone: +46 31 66 83 11, Mobile: +46 705 66 35 10, E-mail: mats.edenborg@volvo.com
...............................................................................................................................
Volvo Penta bygger ut i Kina

Volvo Penta bygger ut sin kinesiska motorfabrik och ökar därmed tillverkningskapaciteten till cirka 10.000 motorer per år.

Fabriken ligger i Wuxi, cirka 100 kilometer väster om Shanghai, och den är samägd av Volvo Penta och den kinesiska partnern, Wuxi Diesel Engine Works.

Fabriken, som invigdes i början av år 2000, monterar dieselmotorer som levereras i byggsatser, s k CKD-satser, från i första hand Volvos motorfabrik i Skövde. Även vissa lokala komponenter ingår i produktionen.

I takt med Volvo Pentas framgångar i Kina har verksamheten successivt utökats. Strax efter nyår 2005 invigdes nya fabrikslokaler vilket innebär att den totala fabriksytan nu uppgår till cirka 7.000 kvm. Fabriken, som under de senaste åren har gått för fullt kapacitetsutnyttjande, får en kapacitet på cirka 10.000 motorer om året.

Tillverkningen består av dieselmotorer som används i industriella applikationer, främst generatoraggregat, samt i olika typer av arbetsbåtar och passagerarbåtar.

2005-01-14

För ytterligare information, vänligen kontakta Mats Edenborg, AB Volvo Penta,
tel: 031-66 83 11, Mobil: 0705-66 35 10, E-mail:
mats.edenborg@volvo.comnm