Matters to the AGM

Matter to be addressed at the ordinary shareholders’ meeting of AB Volvo
A shareholder may have a matter addressed at the ordinary shareholders’ meeting, if  a written demand for such is received by the board of directors not later than on February 22, 2005. A written demand which is received later will also be observed, provided that it is received in due time for the matter to be included in the notice of the shareholders’ meeting. To be sure that the matter can be included in the notice of the shareholders’ meeting, the demand should be sent in such time that it reaches the company on February 25, 2005, at the latest.

A demand should be addressed to the board of directors, but may be sent to:

AB Volvo
Patrik Hemberg
Dept 640
405 08 Göteborg

Fax 031-661347
.........................................................................

Ärende till AB Volvos ordinarie bolagsstämma

En aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid ordinarie bolagsstämma, om skriftlig begäran har kommit in till styrelsen senast den 22 februari 2005. Även en skriftlig begäran som inkommer därefter beaktas, förutsatt att begäran inkommit i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman. För att ärendet med säkerhet skall kunna upptagas i kallelsen till ordinarie bolagsstämma, bör begäran avsändas så att den når bolaget senast den 25 februari 2005.

Begäran skall ställas till styrelsen men kan skickas till:

AB Volvo
Patrik Hemberg
Avd 640
405 08 Göteborg

Fax 031-661347