Volvo Aero signs maintenance agreement with UBE Chemical Europe

Volvo Aero Corporation has signed a Long-Term Support Agreement with UBE Chemical Europe S.A. in Castellón, Spain. The agreement means that Volvo Aero will provide all planned and unplanned maintenance on UBE's LM1600 gas turbine package during a full overhaul life cycle, equating to a period of approximately seven years.

UBE Chemical Europe S.A. uses an LM1600 gas turbine to provide heat and power to their factory in Castellón where a wide array of chemicals are produced.  Volvo Aero has maintained the LM1600 gas generator at UBE for a number of years, though not as a prime contractor.  This agreement marks Volvo Aero's first role as a prime contractor in Spain.

"We are already a prime contractor to several LM1600 users elsewhere in Europe", says Simon Raymond, Sales Manager at Volvo Aero's Engine Services, "and we are thoroughly looking forward to providing support direct to UBE in Spain."

Maintenance activities will be coordinated through Volvo Aero's Service Center in Zaragoza, Spain, with support from Engine Services at Volvo Aero's headquarters in Trollhättan, Sweden.

"We work hard to build on our reputation as a highly capable and dependable service provider," says Simon Raymond. "As well as low life cycle costs, UBE want peace of mind when it comes to high reliability and availability of their powerplant. These are values that we have in common with all customers and were important factors in UBE’s selection of Volvo Aero".

Since the agreement falls within the framework of Volvo Aero’s planned annual volume, it will not result in recruitment of any new personnel.

June 29, 2005

For further information, please contact Simon Raymond, Volvo Aero Corporation - Engine Services, Tel: +46 520 94405

--------------------------------------------------------------------------------------------

Volvo Aero tecknar underhållsavtal med spanska UBE Chemical Europe

Volvo Aero har tecknat ett långsiktigt underhållsavtal med UBE Chemical Europe S.A. i Castellón, Spanien. Avtalet innebär att Volvo Aero tillhandahåller allt planerat och oplanerat underhåll för UBE:s LM1600-gasturbin under en hel underhållscykel, vilket motsvarar en period på ungefär sju år.

UBE Chemical Europe S.A. använder LM1600-gasturbinen för att försörja sin kemikaliefabrik i Castellón med värme och elkraft. Volvo Aero har underhållit LM1600-gasturbinen för UBE i ett antal år, men inte som förstahandsleverantör. Detta avtal markerar Volvo Aeros nya roll som förstahandsleverantör i Spanien.

”Vi är redan förstahandsleverantörer åt ett flertal LM1600-kunder på andra håll i Europa och vi ser verkligen fram emot att förse UBE i Spanien med direkt underhåll,” säger Simon Raymond, försäljningschef inom Volvo Aeros produktområde Engine Services.

Underhållet koordineras via Volvo Aeros servicecenter i Zaragoza, Spanien, med stöd från Engine Services på Volvo Aero i Trollhättan.

”Vi lägger stor kraft på att bygga vidare på vårt goda rykte som en kapabel och pålitlig underhållsleverantör,” säger Simon Raymond. ”UBE efterfrågar en låg livscykelkostnad, men de vill också ha ett kraftverk med hög pålitlighet och tillgänglighet. Dessa krav har de gemensamt med alla kunder och de var viktiga faktorer vid valet av Volvo Aero.”

Avtalet ligger inom ramen för Volvo Aeros planerade årsvolym och leder därför inte till några nyanställningar.

2005-06-29

För ytterligare information, vänligen kontakta Simon Raymond, Volvo Aero Corporation - Engine Services, tfn: 0520-94405