Volvo Aero and Snecma sign partnership agreement for development of TPX turbo pump

Volvo Aero and Snecma have signed a partnership agreement to develop a turbo pump for next-generation rocket engines. The TPX demonstration program that is now starting will result in a full scale test in 2007. The TPX activities are performed under contracts from the Swedish National Space Board (SNSB) and its French counterpart Centre National d'Etudes Spatiales (CNES). Volvo Aero's contract for the initial design phase of the turbine is valued at more than EUR 2 M.
The five-year contract is valued at about EUR 30 M. Deliveries began this year and will continue through 2010. "It is highly pleasing that we received the contract since it secures our basic production in the years immediately ahead", says Torgny Stenholm, Vice President Space Markets and Programs at Volvo Aero.

Volvo Aero has been involved in the development of the Vulcain engine and had series deliveries for engines since 1994. In total, Volvo has delivered components to some 20 Ariane 5 rockets to date.

The Vulcain is the main-stage engine for the Ariane 5. The Ariane 5 has flown commercially since 1998 and in February this year the Ariane 5 ECA was successfully launched with the new, more powerful Vulcain 2 engine.

Volvo Aero has cooperated with Snecma since the early 1980s in the development and production of the Vulcain/Vulcain 2 engines for the European Ariane 5 rocket.

The areas in which Volvo Aero has specialized are the development and production of the nozzle and turbines for rocket engines. Experience from these components, for all versions and the Vulcain engine, has made it possible for Volvo Aero to become the Center of Excellence in Europe for nozzles and turbines.

June 16, 2005

For further information, please contact: Torgny Stenholm, Vice President Space Markets and Programs at Volvo Aero, tel: +46 70 676 05 90

...............................................................................................................................................

Volvo Aero tecknar kontrakt med Snecma om serietillverkning av munstycken och turbiner

 Volvo Aero har tecknat kontrakt med Snecma angående serietillverkning av munstycken och LH2-turbiner för Vulcain 2-motorn på ett 30-tal Ariane 5-raketer.

Kontraktet som sträcker sig över fem år har ett värde på cirka 300 MSEK. Leveranserna har påbörjats i år och löper fram till år 2010.

”Det är mycket glädjande att vi fått kontraktet eftersom det säkrar vår basproduktion över de närmaste åren”, säger Torgny Stenholm, chef för Rymd Marknad och Program på Volvo Aero, i en kommentar. Serieprogrammen skapar också en nödvändig plattform för fortsatt utvecklingsarbete.

Volvo Aero har varit med i utvecklingen av Vulcain-motorn och haft serieleveranser för motorn sedan 1994. Sammanlagt har Volvo Aero hittills levererat detaljer till ett 20-tal Ariane 5-raketer. Vulcain är huvudstegets raketmotor för Ariane 5. Ariane 5 har flugit kommersiellt sedan 1998 och i februari i år gjordes en framgångsrik uppskjutning av Ariane 5 ECA med den nya och mer kraftfulla Vulcain 2-motorn.

Volvo Aero har samarbetat med Snecma sedan början av 80-talet kring utveckling och tillverkning av Vulcain/Vulcain2-motorer för den europeiska Ariane 5-raketen. De områden där Volvo Aero specialiserat sig är utveckling och tillverkning av munstycken och turbiner för raketmotorer. Erfarenheterna från de komponenterna, för alla versioner av Vulcain-motorn, har gjort det möjligt för Volvo Aero att bli ”Center of Excellence” i Europa för munstycken och turbiner.

2005-06-16

För ytterligare information, vänligen kontakta Torgny Stenholm, chef för Rymd Marknad och Program på Volvo Aero, tel 070-676 05 90