Volvo IT signs operating agreement with Skandia

-
AB Volvo's subsidiary Volvo IT has taken over responsibility for the Skandia insurance company's mainframe computers. The agreement will run for three years and covers IT operation, technical support, data storage, system monitoring and data communication.

Skandia's mainframe computers run business systems used throughout the Nordic region and must be available 24/7. The entire mainframe computer environment is now being moved to Volvo IT in Göteborg, which has one of the Nordic region's largest data centers located deep in a mountain.

Volvo IT's largest customers are in the auto industry but the number of customers in other industries has increased in recent years.

"We see the Skandia agreement as a success for our business model which means open cooperation and effective coordination of IT resources at major companies, " says Volvo IT's CEO, Ulf Nilsson.

"Volvo IT can supply the resources we need and build their relationship with us on a deep understanding of our requirements," says Skandia's deputy CEO, Gert Engman, who is globally responsible for IT issues at the Group.
Skandia is located in around 20 countries and listed on the stock exchanges in Stockholm, London and Frankfurt.

March 14, 2005

For further information please contact
Ann-Louise Öhrn, Vice President Corporate Communications, Volvo IT Phone:+46 (0) 31 66 10 88 or +46 (0) 708-667088,
ann-louise.ohrn@volvo.com

......................................................................................................................................

Volvo IT tecknar driftavtal med Skandia

AB Volvos dotterbolag Volvo IT övertar ansvaret för försäkringsbolaget Skandias stordatorer. Avtalet gäller i tre år och omfattar IT-drift, teknisk support, datalagring, systemövervakning och datakommunikation.


I Skandias stordatorer körs affärssystem som används i hela Norden och måste vara tillgängliga dygnet runt. Nu flyttas hela stordator-miljön till Volvo IT i Göteborg, som har en av Nordens största datacentraler insprängd i berget.

Volvo IT har idag sina största kunder inom fordonsindustrin men andelen kunder i andra branscher har ökat under de senaste åren.

”Vi ser avtalet med Skandia som en framgång för vår affärsmodell som innebär öppet samarbete och effektiv samordning av IT-resurserna på stora företag”, säger Ulf Nilsson, VD på Volvo IT.

”Volvo IT kan leverera de resurser vi behöver och bygger relationen med oss på en djup förståelse för våra behov”, säger Skandias vice VD Gert Engman som är globalt ansvarig för IT-frågor inom koncernen.

Skandia finns i ett tjugotal länder och är börsnoterat i Stockholm, London och Frankfurt.

2005-03-14

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ann-Louise Öhrn, informationschef, Volvo IT
Tel 031-661088, 0708-667088,
ann-louise.ohrn@volvo.com